Viken må oppløses!

Viken fylke skal fra 1. januar 2020 erstatte Østfold, Akershus og Buskerud fylker. Fylkestingene i de tre fylkene gjorde vedtak mot denne sammenslåingen til Viken.

Meningsmålinger viser overveldende flertall i befolkningen i de tre fylkene mot å opprette Viken.

Folk oppfatter ikke Viken som en fornuftig geografisk inndeling som fylke. Det nye fylket mangler en felles identitet og legitimitet.

Det blir for stort og er ikke en logisk enhet for å organisere felles tjenester. Dessuten vil sammenslåingen bli svært dyr, mens ingen vet hva gevinsten eventuelt vil være.

Akershus, Buskerud og Østfold er egne valgkretser til Stortinget. Inndelingen i valgkretser til Stortinget har stor betydning og kan ikke endres uten endring av grunnloven. Fylkesinndelingen bør tilpasses valgkretsene.

Som underskrivere av dette oppropet vil vi oppfordre til at gigantfylket Viken oppløses så snart som mulig!


Magnus Weggesrud og Erlend Ødegård Kåsereff    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Magnus Weggesrud og Erlend Ødegård Kåsereff kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook