Viken må oppløses!

Viken fylke skal fra 1. januar 2020 erstatte Østfold, Akershus og Buskerud fylker. Fylkestingene i de tre fylkene gjorde vedtak mot denne sammenslåingen til Viken.

Meningsmålinger viser overveldende flertall i befolkningen i de tre fylkene mot å opprette Viken.

Folk oppfatter ikke Viken som en fornuftig geografisk inndeling som fylke. Det nye fylket mangler en felles identitet og legitimitet.

Det blir for stort og er ikke en logisk enhet for å organisere felles tjenester. Dessuten vil sammenslåingen bli svært dyr, mens ingen vet hva gevinsten eventuelt vil være.

Akershus, Buskerud og Østfold er egne valgkretser til Stortinget. Inndelingen i valgkretser til Stortinget har stor betydning og kan ikke endres uten endring av grunnloven. Fylkesinndelingen bør tilpasses valgkretsene.

Som underskrivere av dette oppropet vil vi oppfordre til at gigantfylket Viken oppløses så snart som mulig!

Her er noen av de mest kjente som har underskrevet:

Svein Olav Agnalt – ordfører i Skiptvet
Dennis Storhøi - Skuespiller
Kjersti Nythe Nilsen – ordfører i Marker
Signe Øye – tid. Leder av Østfold AP/tidl. Stortingsrepresentant
Yngve Hågensen – tidligere leder av LO
Kirsti Myrli – leder av Halden AP
Øivind Sand - Ordfører AP, Rælingen
Rolf Reikvam – tidligere Stortingsrepresentant
Svein Syversen – 2. kandidat SV Indre Østfold
John Erik Vika – ordfører Eidsvold
Kjersti Wøyen Funderud – tidligere ordfører i Våler
Nils Petter Wiik – tidligere sekretær KS – HU leder Enebakk
Gjermund Skaar – medlem av Akershus fylkesting/medlem av Fellesnemnda Viken
Camilla Eidsvold – 1. kandidat SV Viken
Olav Randen – bonde og skribent Ål
Magnus Weggesrud – ungdomspolitiker Øvre Eiker
Gert Nygårdshaug – forfatter – Lier
Hans Kristian Solberg – varaordfører Enebakk
Claes Brede Braathen – Hoppsjef - Nedre Eiker
Veslemøy Fjerdingstad – bystyremedlem Rødt/Folkemusiker  – Kongsberg

Magnus Weggesrud og Erlend Ødegård Kåsereff    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Magnus Weggesrud og Erlend Ødegård Kåsereff fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...