Vi som vil beholde Nyfødt avdelingen i Arendal

Ledelsen ved Sørlandet Sykehus har vedtatt å legge ned nyfødt avdelingen i Arendal. 

Begrunnelsen for dette er fylkeslegens volumkrav, det er for få syke nyfødte i Arendal. 

Helse Sør Øst har gått bort fra volumkrav innen nyfødt medisin, her er det kvalitet som teller. 

Det er ingen tvil om at kvaliteten på nyfødt medisin i Arendal tilfredsstiller alle krav, nedleggelse er derfor uforståelig og uakseptabel! 

Kvinner og nyfødte i Aust Agder blir dermed gitt ett dårligere tilbud enn det som leveres i dag, det mener vi er uholdbart! 

 

Støtt opp om oppropet og gi din støtte!