Vi som vil beholde Nyfødt avdelingen i Arendal

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vi som vil beholde Nyfødt avdelingen i Arendal-oppropet.


Gjest

#1

2015-04-15 01:21

Viktig å bevare kvalifisert fødeavd. i Arendal ! Fødte mitt første barn der i 1970 , en trygg og spesiell opplevelse !

Gjest

#2

2015-04-15 06:39

Fordi jeg ønsker å beholde et sykehus med et bredt og godt tilbud i Arendal. Er selv innlagt der nå etter opperasjon og har kun positive erfaringer! Mamma har jeg akkurat mistet etter sykdom, hun var innom Stavanger og Kristiansand men fikk heldigvis det meste av behandling hos Englene i Arendal. Et fantastisk sykehus med hjerte for pasientene og et kollegialt fellesskap som ikke bærer preg av at noen er høyere utdannet en andre!!

Gjest

#3

2015-04-15 07:47

Hvorfor endre/avslutte noe som fungrerer bare fo at man har makten til det?
grammarnazi

#4 Orddelingsfeil i overskriften

2015-04-15 07:56

Nyfødtavdelingen, ikke nyfødt avdelingen...


Gjest

#5

2015-04-15 07:57

Året er 2015, det er skam hvis de stenger avdeling som den. Det går ikke an å prata om at samfunnet vil ha flere beboere, hvis vi ikke vil legge til minimum sikkerhet for våre nyeste og mest sårbare....

Gjest

#6

2015-04-15 08:00

Aust-Agder har krav på et fullverdig sykehus.
Ingen god løsning med felles ledelse.
Det beste for sykehuset i Aust-Agder er en egen ledelse som jobber for eget sykehus..!

Gjest

#7

2015-04-15 08:01

Forde det er galt og legge ned,vi trenger plassen

Gjest

#8

2015-04-15 08:02

Fordibdet er utrolig viktig at vi får beholde denne posten så nærme oss som mulig her i aust agder slik at ungene våre som blir syke får fortest mulig behandlig og har størst mulig sjanse til å overleve og få den behandlingen de har krav på!

Gjest

#9

2015-04-15 08:04

Vi vil gjerne beholde nyfødt avdelingen i Arendal. Det langt å kjøre til Kristiansand og i tillegg er mye mer kø enn Arendal sykehuset.

Gjest

#10

2015-04-15 08:04

Jeg fødte et barn med gbs i 2007. Han lå på nyfødtposten i 5 netter og er frisk som en fisk. Vi er utrolig takknemlig for at de var der og at vi fikk være i nærheten av hjem og familie de dagene. Og jeg ønsker det samme for de som fremover kommer i en tilsvarende situasjon.

Gjest

#11

2015-04-15 08:06

Har selv født 4barn der og ser viktigheten å ha en nyfødt post..

Gjest

#12

2015-04-15 08:09

Politikere må ta hensyn til Arendal og alle andre kommunene befolkning i aust Agder. Vi må beholde nyfødt avdelingen i Arendal sykehuset.

Gjest

#13

2015-04-15 08:10

Jeg hadde diabetes og alle 3 barna våre var født med keisersnitt og måtte være på nyfødtavdeling opp til en uke. Fått beste hjelp og service der.

Gjest

#14

2015-04-15 08:10

Dette er bare enda et ledd i å nedbemanne og fase ut sykehuset! Alle avdelinger på Arendal sykehus er like viktig som de i Kristiansand, sentralisering er ikke bare positivt! Vi har råd til å beholde begge.

Gjest

#15

2015-04-15 08:11

Da min datter ble født ble hun lagt inn på denne avd. Det hadde vært svært frustrerende dersom det ikke hadde vært noe nyfødtavd og at vi måtte blitt sendt til krsand.. Så jeg er VELDIG for at denne Avd ikke skal bli lagt ned!

Gjest

#16

2015-04-15 08:14

Fordi jeg bryr meg om at nyfødte skal få et likeverdig tilbud. Og så er jeg selv arendallitt☺☺☺

Gjest

#17

2015-04-15 08:24

For å vise alle, at det å føde barn bør bli i nærområdet,,og på et sykehus som en er trygg og kjent...mitt hjerte gråter når jeg leser om denne kampen om å få alt til Kristiansand,,,så blir jeg sint og vil gå i fakkeltog igjen for å vise at vi VIL at sykehuset vårt skal fungere på et forsvarlig plan..dette var noen få tanker fra meg,,,men jeg har mange flere...vi ønsker hverandre lykke til

Gjest

#18

2015-04-15 08:27

Blir alt for langt å reise helt til Kristiansand, for å føde,

Gjest

#19

2015-04-15 08:29

Vil gjerne beholde hele vårt sykehus

Gjest

#20

2015-04-15 08:31

Min datter lå på nyfødtposten i 2012 og jeg var veldig fornøyd! God kompetanse og trygge sykepleiere. Det hadde vært en enda større belastning dersom hun da måtte flyttes til Kristiansand. Det er en skam at nyfødtposten legges ned. Nyfødtposten er med på å trygge fødende i arendal.

Gjest

#21

2015-04-15 08:39

Fordi jeg vil beholde avdelingen

Gjest

#22

2015-04-15 08:40

Jeg synes det er svært viktig å beholde nyfødtposten ettersom en av mine egene barn hadde akutt behov for hjelp like etter fødselen! Jeg er meget fornøyd med behandlingen vi fikk der, og jeg er redd det kan gå liv tapt om denne stenges! Nyfødte burde ikke oppleve masse stress med å bli flyttet hit og dit mellom forskjellige sykehus!

Gjest

#23

2015-04-15 08:42

Fordi det kan få fatale konsekvenser for små hjelpeløse spedbarn om dette blir gjennomført!

Gjest

#24

2015-04-15 08:46

Hvis noe uforventet skulle skje under fødsel og barnet viser seg å være alvorlig syk, så står det om livet hvis en skal fraktes til Kristiansand! Og i tillegg plukkes sykehusets kompetanse fra hverandre bit etter bit! Er det virkelig ikke plass til 2 likestilte sykehus???

Gjest

#25

2015-04-15 08:55

mine tvillinger har vært på nyfødt posten i arendal for bare 8 måneder siden og vi var så fornøyde. Super oppfølging hele veien...