Vi som ønsker og beholde Emmenes og Flåklypa barnehage på Ankenes

Ny barnehagestruktur ute til høring hos kommunen!

Oppfordrer å lese høringsforslaget som ligger ute på Narvik kommune sine hjemmesider. Og sende inn kommentarer og forslag til kommunen ang den nye barnehagestrukturen som er ute til høring. Da dette gjelder Barnehager over hele storkommunen. 

Det er fåreslått at vi skal få et "bedre" barnehagetilbud ved å fjerne de to kommunale barnehagene på Ankenes. Emmenes og Flåklypa barnehage, for å slå dem sammen til en eneste stor kommunal Barnehage ved Ankenes skole.  Grunnen til dette er bassert på statistikk som tilsier at vi ikke blir å ha så mange barn i barnehagealdrer om noen år. Per dags dato ser vi at det er for lite barnehageplasser på Ankenes.  Og vi ser ingen grunn til at dette skal avta di neste årene med alle nyetableringene som kommer i nærområdet.

Dette vil gi negavtive konsekvenser for både barn og foreldre. Vi anser veistrekningen ved Ankenes Skole for å være svært traffikert og lite trafikksikker. mtp henting og levering av barn.

Det er også kommet forslag om å utrede muligheten for å øke privatisering, og utvidelse av Ørarampen Barnehage i Beisfjordveien 39. Samt leie lokaler for drift av kommunal barnehage ved samme lokasjon. Mange får mye lengre og en mer usikker barnehagevei, noen foreldre har ikke bil å går/sykler til og fra barnehagene i dag. Annen kollektivtrafikk er så og si manglende.  De fleste bussene har ikke en gang sikkerhetsbelter(!) Dette vil også svekke økonomien i mange hjem. I tillegg vil det gi økt forurensing i kommunen og en lengre og mer stressende barnehagedag for barna. Tiflytting og bolyst i mange nærområder vil minske ved å legge ned tilbudet om å kunne ha en nær barnehage. Samt at mange boliger i lokasjonene rundt kan falle i verdi.

Barna skal vokse opp i et trygt miljø og skaffe seg venner i nærområdet. Barna har stor tilknytning til  barnehagen, uteområdene rundt , de ansatte og barna dem er med i barnehagen.  Mange vil føle seg usikker og få en urolig hverdag hvis dem blir tvangsflyttet til en ny barnehage  mye lengre unna hjemmet sitt.

Ved å lage en stor barnehage blir det dårligere oppfølging av hver enkelt unge, og mange får kanskje ikke den nære tryggheten de behøver.

  • Behold barnehagene!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lisa P fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...