Vi som ønsker fastlandsforbindelse fra Herøy/Dønna

Kan vi få et felles opprop fra Herøy og Dønna? 
 
I et leserinnlegg i Helgelands blad skrevet av en av undertegnede etterlyses det respons fra den yngre garde på Dønna ift. hvilke ønsker de har for fremtiden når det kommer til fastlandsforbindelse. 
 
Slik siste opprop fra Dønna presenteres i media virker det som om de har gått bort fra fastlandsforbindelse, den er faktisk ikke nevnt med et ord. Det nevnes hva som bør prioriteres som trinn 1, opprustning av 828 og hovedsamband på Bjørn, men aldri fastlandsforbindelse som trinn to. Kan det være fordi en fastlandsforbindelse i seg selv motarbeides? Det kan vel opprop mot helfast fra 2019 indikere, da flere av de samme, inkludert initiativtaker har signert på begge. 
 
Vi frykter for framtiden for både Dønna og Herøy om vi nå ikke kan enes om en løsning om fastlandsforbindelse. Og stoler på at de som kan dette velger en løsning som kan forsvares økonomisk og som er gjennomførbar. Vi trenger ikke en ny ferjeløsning, vi trenger en fastlandsforbindelse. En fastlandsforbindelse vil bidra til befolkningsvekst, og vi mener at vi per i dag har befolkningsgrunnlaget for å få dette på plass. Med et dårlig samferdselstilbud risikerer vi å miste viktige hjørnestensbedrifter, og med dem grunnlaget for at vi kan ha et levende samfunn ute i øyene. 
 
Med en ferjeløsning vil vi alltid måtte kjempe for tilbudet vi har, ferjeløsning er jo som kjent også ikke uten problemer. Med færre innbyggere vil grunnlaget for et godt samferdselstilbud svekkes. En fastlandsforbindelse er permanent og vil sikre våre barn, og deres barn igjen. En fastlandsforbindelse er en løsning for fremtiden. 
 
Da vi mener fastlandsforbindelse er det eneste alternativet, går vi nå sammen for å se om flere er enig med oss 
 
Bor du på (eller ønsker du å flyttet til) Dønna eller Herøy, og ønsker en løsning for fremtiden håper vi dere vil signere her. 
 
Kine Waade Edvardsen, Beate Mari Pettersen, Sissel Eide Knutsen, Mai-Lis Larsen 

Kine Waade Edvardsen, Beate Mari Pettersen, Sissel Eide Knutsen, Mai-Lis Larsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kine Waade Edvardsen, Beate Mari Pettersen, Sissel Eide Knutsen, Mai-Lis Larsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...