Vi som ønsker å redde Stiften!

*English below*

Hjelp oss å redde Stiften! Signer nå!

 
UiA vurderer å flytte alle organisasjonene som holder til på Stiften dersom det blir vedtatt at det skal bli et studentsamfunn i Skippergata. Vi ønsker med dette å vise at det ikke er ønskelig å flytte Stiften, men det er viktig å påpeke at vi allikevel ikke er negative til et Studentsamfunn i byen. Vi ønsker at Stiften skal forbli i tillegg til at et Studentsamfunn skal bli etablert.
 
Organisasjonene på Stiften har per i dag så vidt plass i bygg 20 på UiA (Stiften), spesielt etter vi mistet store deler av lokalet vårt i 2017 da kjelleren ble gjort om til lagerplass. Vi vil få store problemer med vår daglige drift dersom vi mister det vi har i dag. Stiftens organisasjoner er noen av UiAs, og landets, eldste studentorganisasjoner og har derfor mange gamle tradisjoner som krever mye plass og tid. Stiften blir brukt flere ganger i uka til øvelser, styremøter, komitémøter, stemmeøvelser, studering, sosiale arrangement og mye annet.
 
Hvorfor fjerne noe som allerede fungerer bra?
 
Signer dette oppropet og hjelp oss å redde bygget vårt!
 
--------------------------------------------------
 
**ENGLISH**
 
Help us save Stiften! Sign now!
 
UiA is considering moving all of the Stiften organizations if there is to be a student society in Skippergata. With this, we want to say that we do not support this action, but we still want a student society down town. We want Stiften to stay as it is, but we also want a new student society.

The five organizations at Stiften already have problems with lack of space, especially after we had to give up the entire bacement in 2017 to make room for storage space for other student organizations at UiA. It will be difficult for us to continue with our activities if we loose the space that we have today. Stiften's organizations are some of UiA's, and Norway's oldest student organizations and we have many traditions that are both timeconsuming and takes up a lot of space. Stiften is often used during the week, for rehearsals, board meetings, kommittee meetings, voice rehearsals, studying, social events and much more.
 
Why remove something that already works?
 
Sign now and help us save Stiften!
 

Stiften.jpg


Anna Synnøve Røysland, Stiftenleder.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anna Synnøve Røysland, Stiftenleder. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...