Vi som krever femferja fra Brasøy tilbake på ruteoppsettet

Fylket sendte ut nye ferjeruter på høring for ferjesambandet Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy, ruter som i utgangspunktet skulle tre i kraft 01.01.23. Høringsinnspillene fra grendeutvalgene i Brasøy og Husvær, samt Herøy kommune, ble ikke tatt til følge. Ikke nok med det, rutene skal nå testes ut fra 1.juni inneværende år. På den travleste tiden i året. Det at vi mister denne ferjeturen betyr at vi mister mulighet for varelevering på de to butikkene her. Dette betyr igjen at det ikke er mulig å drive butikk på disse to øyene, noe som i praksis betyr nedleggelse av to øysamfunn... Er dette distriktspolitikken fylket ønsker å føre? Disse endringene i rutene vil også føre til store problemer for øvrig næringsliv, som nyoppstartede Tanghuset Arena. Vi håper med dette oppropet at vi kan få fylket til å lytte til våre behov. Vi trenger fem-ferja tilbake, og vi trenger at reisende til Brasøy og Husvær fortsatt får prioritet på turer fra Søvik.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kine Edvardsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...