Vi som krever at Trandum Lege Gunnar Fæhn skal miste jobben!

Vi som krever at Trandum Lege Gunnar Fæhn skal miste jobben!

Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!» Legen som vurderer om mennesker på Trandum er friske nok til å forlate landet, er samtidig en aktiv debattant på innvandringsfiendtlige nettsteder.

Etter at Ny Tid avslørte at en av legene som siden 2004 har hatt ansvar for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, ved flere anledninger har uttrykt seg svært kritisk til innvandring og asylsøkere på fremmedfiendtlige nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat, mener vi at han ikke er personlig skikket for å ta vare på mennesker i en svært sårbar situasjon.

 «Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader,» skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no for to år siden.

Under en artikkel om den økte oppslutningen hos den islamfiendtlige organisasjonen Pegida, skriver legen:

«Ulempen er at det er vinneren som skriver historiebøkene. Holder vi fram som nå, så risikerer vi at historiebøkene seinere kan berette om de heltemodige demonstrantene som stred den gode strid for økt innvandring. Timeglasset er i ferd med å renne ut.»

På det samme nettstedet, under en artikkel om at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland, kommenterer han «Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!» Han har også vært aktiv på svenske Avpixlat: «Kom deg raskt, Jimmy (Åkesson, tidligere leder for Sverigedemokratene, red. anm.) – Sverige og Norden trenger deg», skriver han under en artikkel om at den tidligere SD-lederen var blitt sykmeldt.

Lege Gunnar Fæhn, kommenterer under profilnavnet «Gnrf» og har de siste 12 årene vært hovedansvarlig for helsetilbudet på Trandum, som leies inn av hans firma Legetjenester A/S. I tillegg er han sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum er i helsemessig god nok stand til å bli deportert fra Norge (såkalte fit for fly-erklæringer). Denne dobbeltrollen – kombinasjonen av behandler, sakkyndig og privat innleid – ble av Sivilombudsmannen trukket frem som uheldig etter deres besøk ved internatet i mai 2015. Problematisk. Leder i Legeforeningens etikkråd Svein Aarseth mener det er problematisk at legen som har ansvar for de innsatte på Trandum gir uttrykk for fremmedfiendtlige holdninger på nett. «Gitt at dette er samme person, vil jeg si at det er problematisk at han uttrykker seg på denne måten samtidig som han har en krevende stilling på utlendingsinternatet, der han fyller en dobbeltrolle som behandler og sakkyndig – og sitter med ansvar for å vurdere om mennesker er friske nok til å forlate landet eller ikke,» sier Aarseth når Ny Tid viser ham de aktuelle kommentarene.

Ukultur på Trandum. En ansatt ved Trandum som Ny Tid har snakket med, forteller om en generell ukultur blant de ansatte på internatet. «Jeg har opplevd situasjoner der ting har blitt sagt på en måte som ikke er akseptable. Det er vanskelig å få gehør, og jeg frykter dessverre at det må skje noe alvorlig for at ledelsen skal ta det alvorlig.» Vedkommende har vært ansatt ved internatet i mange år, og har ved flere anledninger forsøkt å ta opp problemer direkte med ledelsen på Trandum. I fare for konsekvensene av å stå frem velger personen å være anonym.  «Kravene til hvem man ansetter burde vært strengere. Etter min mening er det en del ‘cowboyer’ som syns dette blir litt for gøy, og som litt for raskt tyr til bruk av maktmidler, for eksempel isolasjonscelle.» Kjenner du altså til tilfeller av unødvendig maktbruk mot innsatte?«Vi har anledning til å bruke maktmidler, men det betyr ikke at det bestandig skal gjøres.

Mange ganger er det nok med dialog og kommunikasjon for å løse en situasjon, men dette er et ledd mange hopper over. Dette er en tung jobb, men det er ikke greit å handle uetisk fordi man er sint. Det er viktig å ikke glemme at de innsatte er mennesker som befinner seg en utrolig vanskelig situasjon, det skal vi ha respekt for,» sier kilden.

Kritikk fra Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen mener det er merkelig at helsetjenesten ved Trandum er innleid av – og dermed ansatt av – Politiet fremfor å være regulert av Helsedepartementet. I Trandum-rapporten fra 2015 stiller Sivilombudsmannen spørsmål ved Legetjenester A/S og deres uavhengighet: «Dette er en uvanlig og prinsipielt betenkelig ordning, og vi stiller spørsmål ved helsepersonellets mulighet til å ivareta sin rolle uavhengig av Politiet. Ordningen kan undergrave pasientenes tillit til helsetjenesten og svekke helsetjenestens vurderinger. Vi anbefaler derfor at Politiets utlendingsenhet etablerer en ordning som sikrer at helsetjenester gis av helsepersonell med faglig uavhengighet,» står det i rapporten.

Det ble også bemerket som betenkelig at legetjenesten på Trandum i tillegg til å ha helseansvar, påtar seg en rolle som sakkyndig ved å utstede erklæringer for transportdyktigheten til dem som skal sendes ut (fit to fly-erklæringer). Sivilombudsmannen var også kritisk til de manglende rutinene for dokumentasjon av fysiske skader, og til fremgangsmåten for å få helsehjelp: «De internerte på Trandum må fylle ut en ’legelapp’ for å skaffe seg legetime. Disse er ikke tilgjengelige i fellesarealet eller på beboernes rom, noe Sivilombudsmannen reagerer på.»

I rapporten fremgår det også at mange av de internerte hevder å ha sendt opptil ti forespørsler før de oppnådde kontakt med helseavdelingen på mottaket.

Avdelingsleder på Trandum Kristine Vee Lægreid opplyser om at PU er i dialog med Politidirektoratet for å vurdere om helsetjenestene kan overlates til kommunehelsetjenesten.

Mennesker som blir internert på Trandum har like mye rett for god helsehjelp, fri for rasisme, som andre beboere i samfunnet. Vi krever at Trandum lege Gunnar Fæhn mister jobben, fordi han ikke er personlig skikket for den!

MVH,

Antirasistisk Front Stavanger


Antirasistisk Front Stavanger    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Antirasistisk Front Stavanger fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...