Vi som ikke ønsker et Nav som gjør syke mennesker enda sykere


weKkLhnVbNyZGegkdV4cggKda74hyoR__IfIISkUpwmw.jpg
Det er på høy tid at våre politikere tar en grundig opprydning i et Nav-system som for mange oppleves mer som en tilleggsbelastning enn til hjelp. Om det endelige målet skal være å få flest mulig mennesker ut i arbeid kan vi ikke ha et system som bidrar til å sykeliggjøre friske, men arbeidsløse mennesker og forverre allerede syke menneskers helsetilstand. 

-Vi krever en holdningsendring hos de ansatte på Nav. Saksbehandler må møte sine brukere som medmennesker. Når man oppsøker Nav befinner man seg gjerne i en vanskelig livssituasjon og har behov for å bli møtt med respekt og forståelse, ikke automatisk mistro. Den sosialfaglige tilnærmingen må i større grad tilbake i Nav og mennesker behandles som mer enn måltall som skal møtes. 

-Det må utvises større grad av skjønn og oppfølging må bli langt mer indivduellt tilpasset enn den er til dags dato. Brukerne burde i mye større grad ha medbestemmelsesrett når det gjelder hvilke tiltak som kan føre til en forbedring av helsetilstand eller til arbeid. Vi trenger et Nav som er villig til å tenke mer langsiktig og som tar hensyn til både enkeltmenneskers ulike utfordringer og ressurser. Ikke et Nav som blindt påtvinger alle de samme løsningene. En størrelse passer ikke alle. 

-Navs publikumsmottak må åpnes igjen. Med digitaliseringen har Nav gjort seg utilgjengelige for sine egne brukere. Dørene er stengt og det skal godt la seg gjøre å få tak i sin saksbehandler via telefon. Korte beskjeder via Navs hjemmesider kan ikke erstatte god oppfølging og personlig kontakt. Ikke alle Navs brukere har kompetansen eller språkforståelsen til å benytte seg av digitale løsninger. Muligheten til å møte opp og få veiledning omkring ulike problemstillinger som skulle oppstå burde derfor være en selvfølge. 

-Ikke tiltak kun for tiltakets skyld. Om en person er helsemessig i stand til å delta på et tiltak burde bestemmes av vedkommendes lege eller psykolog. Om det konkluderes med at dette er mot sin hensikt, burde det taes hensyn til. At syke mennesker skal presses enda sykere gjennom gjentatte tiltak vitner om total mangel på respekt. Når det gjelder arbeidsløse med god helse må tiltakene bli langt dyktigere på å hjelpe disse menneskene ut i jobb. Det er ikke hensiktsmessig hverken for dem eller samfunnet at de i årevis blir gående som gratisarbeidere i ulike arbeidspraksiser. 

-Familieperspektivet i Nav må styrkes. Særlig i tilfeller hvor barna har spesielle behov. Det er betenkelig at Nav krever mor eller far av syke/funksjonsnedsettede barn i tiltak uten hensyn til hvem som skal ta seg av barnet i denne perioden. 

-De lange saksbehandlingstidene hos Nav må kortes ned betydelig. En 8 månders saksbehandlingtid på en klage er altfor lenge. 

-Innstramningen av Arbeidsavklaringspenger av 1. Januar 2018 må reverseres. Før en redusering av den maksimale stønadsperioden i det hele tatt burde vært vurdert må det gjøres langt mer for å kartlegge årsakene til at så mange mennesker blir gående på denne stønaden uten tilstrekkelig avklaring. Innføring av strengere regler vil ikke dekke over de grunnlegende problemene ved denne ordningen. 

Finnes det egnede jobber til denne gruppen mennesker på andre siden av stønaden? Hvem har ansvaret for at gruppen blir avklart i en eller annen retning? Nav eller brukeren selv? Hva er det som gjør at Nav har lykkes så dårlig med å avklare denne store gruppen mennesker?

Selv om stønadsperioden blir kortet ned vil helsekøene forbli like lange, diagnostisering ikke alltid være en enkel sak og rehabilitering ikke nødvendigvis en kort prossess.

Hva skjer med alle de menneskene som ikke er friskmeldt eller avklart ved endt stønad? Konsekvensen blir dessverre at mange presses over på sosialstønad. At regjeringen i tillegg har innført et karensår før man igjen kan søke arbeidsavklaringspenger (AAP) er nok et angrep på en allerede svekket gruppe. 

Saken om Cecilie Herlofsen er et eksempel på hvordan denne innstramningen nå slår ut i praksis: 

https://www.tv2.no/a/9935778/

Flere eksempler:

https://pluss.nettavisen.no/porsanger/jobb/bolig/nav-tvinger-meg-til-a-bli-sosialklient-og-pillemisbruker/s/5-81-769044

 

Andre nyere omtaler av Nav i media: 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Eon8r3/Nav-fungerer-ikke

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wEm7nM/NAVs-hjelp-og-veiledning-har-vart-en-stor-tilleggsbelastning-til-a-vare-syk---Tore-Beito

https://www.nrk.no/vestfold/varsler-om-fryktkultur-i-nav-1.14114043

 

Støtt opp om dette oppropet og del det gjerne videre OM DU OGSÅ SYNES DET ER PÅ TIDE MED OMFATTENDE ENDRINGER TIL BRUKERNES BESTE I NAV-SYSTEMET!

Oppropet vil bli sendt til Arbeids og Velferdsdepartementet!

Skriv gjerne om egne opplevelser i møte med Nav i kommentarfeltet, men ber om det ikke benyttes upassende språk. Benytt dere av sunn folkeskikk! Personangrep og sjikane gagner ingen av oss. Takk!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ida Karoline Stenberg fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...