VI ØNSKER VALGT REKTOR PÅ NMBU (WE WANT AN ELECTED RECTOR)

 VI ØNSKER VALGT REKTOR

Den 10. mars avgjør universitetsstyret om vi skal ha valgt eller ansatt rektor fra 2017. Vi anmoder Universitetsstyret om å være lojale mot vedtaket fra Fellesstyret om valgt rektor.

Vedtaket i Fellesstyret om valgt rektor som hovedmodell fra 2017 var et viktig kompromiss for å få til dagens overgangsordning med «valgt-så-ansatt» rektor. Det vil bli oppfattet som et betydelig løftebrudd dersom Universitetsstyret endrer på Fellesstyrets vedtak.  Et vedtak om ansatt rektor vil svekke tilliten til hele omstillingsprosessen.

Dette er hovedgrunnene til at vi ønsker valgt rektor på NMBU:

1. Demokrati: Rektorkandidatene stiller til valg med et program, og alle studenter og ansatte er med på å bestemme hvem som skal styre institusjonen.

2. Høyere grad av legitimitet og faglig forankring: Rektorkandidatene kommer fra fagmiljøene ved universitetet og kjenner institusjonen godt.

3. Uavhengighet: Valgt rektor er styreleder og vil ha mer makt til å stå opp mot departementets føringer, og beskytte universitetets autonomi.

4. Større politisk spillerom: En valgt rektor kan uttale seg helt fritt og samarbeide med studentbevegelser, mens en ansatt rektor må forhøre seg med styret først.

Universitetets uavhengighet står på spill.  Vi ber deg vise din støtte ved å skrive under her:

 

WE WANT AN ELECTED RECTOR

The question of whether we will have an elected or appointed rector at NMBU from 2017 will be settled at the next University Board meeting on the 10th of March. This is a very important issue for the future of the University.

The previous Joint Board (Fellesstyre) during the merger of UMB and NVH decided that we should have an elected rector from 2017.  This decision was a crucial compromise to secure the “elected-then-appointed” rector that we have today.  If the University Board settles for an appointed rector this will undermine the entire restructuring process.

We want an elected rector!

The main reasons being:

1. Democracy: The rector candidates run for office with a programme, and all students and employees take part in the decision on who should govern the institution.

2. A larger degree of legitimacy and academic foundation: The candidates for rector will come from the academic environments within the institution.

3. Autonomy: An elected rector will have more power to confront Ministry regulations and protect the University’s autonomy.

4. Greater political room for manoeuvring:  An elected rector can make uncensored statements and cooperate with student movements, whereas an appointed rector will have to consult with the Board first.

The independence of the University is at stake. We are asking for your support.

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )