Vi ønsker å endre "Rom og funksjonsplan" Mørkvedbukta skole

Vi vil ha ei skole som passer for alle barn

Vi ønsker å synliggjøre for Bodø kommune at foreldregruppen og lokalmiljøet ønsker å endre planen som den foreligger i dag.

Vi ønsker ei skole som alle elevene vil kunne mestre å være i, der det vil være gode rammerebetingelser for å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker ikke ei baseskole med åpne, transparente og fleksible løsninger. Da forskning viser at det ikke er gunstig for elevers læring.

Les gjerne insspill fra foreldre og politikere vedrørende rom og funksjonplanen på følgende lenker:   

 

https://www.an.no/debatt/skole/elever/et-skolebygg-for-laring/o/5-4-904531?fbclid=IwAR0PWS4YQN5YmJfQNhCRlME0LVx8GCWewAodkWjE2N6HkXJxj3NX-BkvOGA 

 

https://www.an.no/skole/bodo/elever/varaordforeren-reagerer-pa-skoleplanene-apen-skole-har-vart-ut-i-ti-ar/s/5-4-899473?fbclid=IwAR3vVrKg1qpUIfoFvYPx8Opkl_AjDkl1hdPB6N2Sbn2REpfnrFVnwPLi8JE

 

https://www.an.no/skole/bodo/barnehage/sigrid-setter-sporsmalstegn-ved-nyskolen-eksperimenterer-med-barna-vare/s/5-4-902314?access=granted&fbclid=IwAR0dQePywXk_ipEHnM4VdBBm3Aoah-FD-Cs8Dw99tPyRhQEP6btNmYcazYw

 

https://www.an.no/stover-skole/bodo-kommune/bodo/hadde-mote-i-kveld-fau-pa-stover-skole-kom-et-steg-videre/s/5-4-899686

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sigrid Lønsetteig fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...