Vi krever at Sykepleier- og Fagforbundet får plass i Koronakommisjonen!

Regjeringen har satt ned en granskningskommisjon som skal finne ut hva som gikk galt og hva vi må ta lærdom av etter Koronakrisen i landet. Det er sterke navn i kommisjonen, men det framstår som en stor feil at representanter fra frontlinjen, foruten legene, ikke er med i kommisjonen. Sykepleiere, helsefagarbeidere og renholdere er eksempler på viktige yrkesgrupper som har tatt vare på oss og holdt samfunnet igang. De får applaus, men ikke plass i Koronakommisjonen.

Vi har lange tradisjoner for partssamarbeid i Norge, at hverken representanter fra yrkesgruppene organisert i Sykepleierforbundet eller Fagforbundet er med i kommisjonen, svekker kommisjonen betydelig. Det er oppsiktsvekkende at når regjeringen gjøres oppmerksom på dette, velger de isteden prestisjen, enn å rette opp det alle ser er en åpenbar feil. Det er den smaleste sak i verden å utvide kommisjonen med to representanter som vil gjøre kommisjonen mer kompetent til å gi svar hele samfunnet trenger.

Sykepleierforbundet og Fagforbundet har garantert to representanter som kan ivareta perspektiv fra frontlinjen, som resten av kommisjonen, regjeringen og Stortinget har behov for å høre.

Det er ingen grunn til å la prestisjen råde. Regjeringen kan raskt rette opp feilen allerede nå. Om vi blir mange nok som sier ifra, gjør de nok det også.Vi_klapper.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tore O. Sandvik kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook