Vi krev at Fyrde/Høydal skal høyre til Stor-Øyra skulekrins

Kommunestyret i Volda gjekk 26.11.2020 i mot eit kraftig fleirtal då dei bestemte at Fyrde/Høydal skulekrins skal høyre til Hornindal og ikkje Stor-Øyra skulekrins.

14 av 17 familiar med born i barnehage/skulealder i desse krinsane har uttalt at dei ønsker/MÅ høyre til Volda.

MÅ - fordi tidsklemma og kvardagen ikkje går opp dersom ein må til Hornindal og levere borna i Barnehage/SFO før ein skal vidare til Volda/Ørsta på arbeid. Sjølv med utvida Barnehage- og SFO-tider i Hornindal blir det vanskeleg/umulig å gjennomføre.

- Det fører til 70-80 km EKSTRA køyring pr. dag pr familie. Ca.4 mil ekstra kvar morgon og ca. 4 mil ekstra på ettermiddagen.

- 10t i barnehage eller SFO/skule på borna - som strider mot kommunen sine eigne retningslinjer og barnets beste.

- Inga rom eller overskudd for fritidsaktivitetar

JA TIL AT FYRDE/HØYDAL SKULEKRINS SKAL HØYRE TIL STOR-ØYRA SKULEKRINS

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Janita Førde fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...