Vi blør ikkje saktare i Steigen og Nord-Salten! Nei til nedleggelse av en ambulansebil i Steigen

unnamed_(2)4.jpg

 

Nu har vi endelig fått tilbake stasjonsvakt før en periode, og det er bra.

Ny melding fra Nordlandssykehuset er at 1 bil skal fjernes fra Steigen.

Det vil være en krise for beredskapen i Steigen å fjerne en bil, og dette vil også påvirke nabokommunene.

Vi e en stor kommune arealmessig og det må det tas hensyn til!

Vi e langt fra Nordlandssykehuset og dermed lang vei tel sykehus.

Vi skal ha samme tilbud som ellers i landet, vi er ikke mindre verdt!

Vi skal få hjelp av ambulansen ved akutt sykdom eller ulykke.

Vi skal ha responstid som ellers i landet..før ja vi blør ikkje saktare i distriktan!! Ambulansen er første instans på stedet og skal gjøre livsnødvendige avgjørelser.

Det betyr faktisk liv eller død! Dette er personlig for alle oss og mange av oss har hatt ulykker selv og i nærmeste famile. Dette er helt politisk uavhengig! Vi er Steigensamfunnet og Dette godtar vi ikke!


Magne Karstein Vik og Diana Amanda Olaisen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen