Vi ber Norsk filminstitutt om å revurdere sine forslag til nedskjæringer

Opprop til Norsk Filminstitutt og Kulturdepartementet fra norsk film- og spillbransje:
 
Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet, Norsk Filmforbund, Virke Produsentforeningen, Norsk Skuespillerforbund, Filmkraft Rogaland, Viken Filmsenter, Østnorsk filmsenter,  Midtnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter, Sørnorsk filmsenter ved daglig leder.

Vi ber Norsk filminstitutt om å revurdere sine forslag til nedskjæringer

En samlet norsk filmbransje har den siste tiden tydelig vist sin bekymring for og motstand mot de nedskjæringene som er foreslått som en del av den pågående «moderniserings- og avbyråkratiseringsprosessen» i NFI.

Det er naturlig at en stor organisasjon som NFI med jevne mellomrom trenger å evaluere sin virksomhet og at de må vurdere å gjennomføre større endringsprosesser, men vi er bekymret for at de løsningene som nå foreslås, først og fremst imøtekommer budsjettmessige utfordringer på kort sikt, og vil være uheldige for bransjen og publikum på lang sikt.

Listen over tiltak som rammes bærer ikke preg av en grundig evaluering og kan framstå som i hovedsak rettet mot enkeltbrukere av NFIs ordninger. Men vi vil understreke at nedskjæringene i disse ordningene vil påvirke hele bransjen og dermed også publikum. Her er et utdrag av det som bekymrer oss:

  • Om relativt små ordninger som filmrekrutteringsstipendet fjernes, blir det vanskeligere å ta inn og bygge opp nye talenter i bransjen.
  • Manusordningen har for eksempel stor verdi ikke bare for manusforfatterne, men for hele næringskjeden fordi den løfter nivået på prosjekter før de kan gå videre i produksjonstilskuddsordningene. 
  • Distribusjonsvirksomheten for kortfilm i utlandet er svært viktig for dem som driver med kortfilm på profesjonelt nivå. Det gir en viktig konkurransefordel ute i verden og strategiske gevinster for alle involverte.
  • Spisskompetanse og nettverk er avgjørende for å lykkes både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder også for kortfilmen som spiller en viktig rolle både som selvstendig kunstnerisk uttrykk og som talentutvikling.
  • Det vil få svært negative konsekvenser for filmbransjen i hele landet dersom nasjonale ordninger for kortfilmen legges ned. Det er vanskelig å se for seg hvem som skal erstatte NFIs rolle her når det gjelder kompetanse, nettverk, tid og ressurser.


NFI er den viktigste institusjonen vi har for å bidra til gjennomføringen av en helhetlig nasjonal filmpolitikk i hele landet, og i hele verdikjeden. Kulturdepartementet må sørge for at NFI har økonomiske rammer til å fylle dette oppdraget, og sørge for at ABE-reformen ikke rammer aktivitet i bransjen. NFI må sørge for å effektivisere sin drift uten å kaste babyen ut med badevannet.


Vi ber derfor om at styret i Norsk Filminstitutt og Kulturdepartementet lytter til film- og spillbransjen og revurderer forslagene til nedskjæringer.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bransjerådet for film fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...