UTSETT styrebehandlingen ang.nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal

Vi krever at Helseminister Bent Høie og/eller styreledere i de respektive styrene griper inn og utsetter prosessen angående valg av lokalisering av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal som etter planen skal gjennomføres 17. og 18.desember. 

Det er uakseptabelt at en Administrerende direktør som Astrid Eidsvik går på dagen.  Direktør Eidsvik med sin sterke integritet bør komme tilbake for å sluttføre behandlingen av Idefaserapporten neste år. Bare det vil kunne gjenskape den nødvendige tilliten og begrense skadevirkningene av det som har skjedd., heter det i en pressemelding fra sykepleierforbundets hovedtillitsvalgte ved de tre sykehusene  

Bakgrunn

Administrerende direktør for Helse Møre og Romsdal (Tidligere Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre) Astrid Eidsvik har siden 2011 arbeidet med utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal, der idefasearbeidet og avgjørelsen om tomtevalg og bygging av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal skal legges frem 10.desember. Eidsvik har vektlagt at prosessen skulle være åpen og transparent frem mot det vanskelige lokaliseringsvalget, og at den ble ledet på en god måte med involvering og åpenhet.

4.Desember 2014, 6 dager før anbefalingene fra styret skal legges frem, velger Astrid Eidsvik å gå av fra sin stilling som administrerende direktør med umiddelbar virkning. Bakgrunnen for dette valget kommer frem av pressemelding fra Eidsvik hvor hun opplever at Helse Midt-Norge i sluttfasen av arbeidet har grepet inn i prosessen lokalt, før hennes innstilling til styret er klar. Dette tolkes av Eidsvik som at Helse Midt-Norge ikke har tillit til hennes dømmekraft knyttet til innspurten av dette krevende arbeidet.

Det er også mulig at det legges frem en vedtakssak for styret i Helse Møre og Romsdal uten anbefalt tomteplassering 17.desember. Til tross for dette har styret i Helse Midt-Norge, styret i Helse Møre og Romsdal og Helseministeren gitt uttrykk for at prosessen bør fortsette som planlagt. 

Når en leder som Astrid Eidsvik, som spiller på åpenhet og ærlighet, trekker seg som følge av manglende tillit fra styret i Helse Midt-Norge er det mange spørsmål som dukker opp. Få alle kortene på bordet - Vi, Folket, krever ærlige svar - og en ryddig prosess. Denne prosessen kan ikke fortsette før tilliten til folket igjen er tilstede. At den er tilstede hos befolkningen i Romsdal - men ikke Nordmøre og Sunnmøre gjør at vi, Folket, mister ennå mer tillit til prosessen! 

 

Underskriftene vil bli oversendt til styret i Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og Helseminister Bent Høie før styremøtet den 17.desember

 

Del kravet på facebook

 

Din underskrift teller - TAKK!


Innbygger i møre og Romsdal    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )