UNDERSKRIFTSKAMPANJE MOT RÅDMANNENS FORSLAG OM Å REDUSERE ÅPNINGSTIDEN PÅ DAGTILBUDET FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM

Dagtilbud for døve og døvblinde, Vaskeriet, har i dag åpent 5 dager i uken. 3 av dagene er det åpent for alle døve og døvblinde, på de resterende 2 dagene er det åpent for skjermede/lukkede grupper. 

Rådmannen foreslår i budsjettforslaget for 2019 å redusere åpningstiden på dagtilbudet fra 5 til 3 dager pr. uke. Dette mener vi vil gi svært uheldige konsekvenser for døve og døvblinde i Trondheim, hvor det i dag bor ca. 450 døve og døvblinde personer. Om lag 50% av døve i arbeidsfør alder i Trondheim har ikke arbeid.

Et stabilt og åpent tegnspråklig dagtilbud har derfor svært stor betydning for mange døve og døvblinde, og i flere aldre. En reduksjon i dagtilbudet for døve og døvblinde vil medføre at gruppen mister mye av en stabil og trygg sosial arena. Døve og døvblinde blir mer isolert.

dagtilbud.png

Hvorfor er et stabilt og åpent dagtilbud for døve og døvblinde så viktig?: Det er begrenset hvor stort utbytte døve og døvblinde kan få av andre sosiale tilbud og arrangementer som finnes i samfunnet, tilbud som lett er tilgengelige og gir store utbytter for personer med flere sanser i behold. Å redusere tilbud som er beregnet på denne gruppen er derfor svært hensynsløst og uklokt.  

Om du er enig med oss i at tilbudet på Vaskeriet må opprettholdes som det er, vennligst signer på dette oppropet så snart som mulig, og senest innen 6. november.

På forhånd takk!

Alle underskrifter vil bli levert på rådhuset i slutten av uke 45.


Trondheim Døveforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen