Underskriftskampanje mot fysisk skoleeksamen på UiAPer i dag så gjøres det svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen skal begrense smittespredningen.

 

Med den nye bølge av økende antall smitte som skjer i store deler av landet, så ser vi at det ikke er forebyggende å oppmøte til skoleeksamen. Formålet er å unngå utbrudd av COVID-19.

 

Det står på UIA sin nettside at eksamen i høstsemesteret 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. Men det stemmer ikke på alle fagene, og det er urettferdig når elevene har hatt digitalt undervisning i alle fagene i hele denne perioden.

 

En av grunnpilarene til å bremse ned smittespredningen er å ha redusert kontakthyppighet mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer også muligheten for smitte før symptomer på sykdom oppstår. 

 

Sist men ikke minst foregår eksamen rett før jultiden. Dette fører til at studenter som kanskje har blitt smittet i denne perioden tar med seg sykdommen videre til familiemedlemmer.

 

Selvsagt vil dette føre til visse konsekvenser. Ansattes og studenters helse, og sikkerhet burde alltid være førsteprioritet. Samtidig har studentene krav på å få gjennomført utdannelsen sin.

 

Derfor ønsker vi at at dere tar saken i betrakning, og redusere mest mulig fysisk oppmøtene og omgjøre eksamen til hjemmeeksamen. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Roudi Mustafa fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...