Underskriftskampanje mot budsjettforslaget til bydelsadministrasjonen

Nå har bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren kommet med et budsjettforslag hvor mye av pengene til aktivitetsenheten blir kuttet. Dette vil si at hvis budsjettforslaget blir vedtatt, så vil ungdommene i bydel Grorud miste følgende tilbud;

 • Søndagskaféen på Romsås
 • Ekstra klubbkvelder Etter skole-tilbud med leksehjelp
 • Alle midlene til dialogarbeid
 • Alle midlene til gruppevirksomhet
 • Fire deltidsstillinger på Fyrhuset (tilsvarende 800 000kr)
 • Ferieklubben vil bli begrenset
 • Jobb for ungdom

Dette kan vi ikke la skje! Vi i bydel Groruds ungdomsråd (URG, et utvalg ungdommer fra de ulike ungdomsskolene og fritidsklubbene i bydelen) har derfor lagd både en digital underskriftskampanje, og en underskriftskampanje i papirform som kan finnes på alle klubbene. _______________________________________________________________________

Litt nærmere info om noen av punktene;

Søndagskaféen er det eneste tilbudet for ungdom over 18 i bydelen vår, og når det fjernes så mister cirka 34 ungdommer dette tilbudet.  

Dialogarbeid går ut på at ungdommer får en trygg plattform der de kan diskutere tabubelagte temaer, fordommer og stereotypier. Målet er å ta med slike temaer ut av lukkede chattgrupper og nettforum ut i offentligheten, og gi ungdom trygghet til å være åpne om tanker og følelser som kanskje er litt vanskelige.  

Gruppevirksomhet gir barn og unge muligheten til å teste ut og drive med hobbyer de brenner for. Eksempler på gruppevirksomheter er blant annet bordtennis-gruppe, teatergruppe, jente- og gutte-gruppe og diverse andre idretter og aktiviteter.

Når det gjelder Fyrhuset så er det snakk om å fjerne alle instruktørstillingene med unntak av klubblederens stilling, altså 4 deltidsstillinger som tilsvarer 800 000 kroner. Stillingene som blir fjernet skal i stedet baseres på frivillighjelp. Fyrhuset har 80 brukere som kanskje mister tilbudet sitt grunn av dette. _______________________________________________________________________

Vi i bydel Grorud URG og ungdommene som benytter klubbene og aktivitetstilbudene mener at dette budsjettet er veldig urettferdig og selvmotsigende, da bydel Groruds langsiktige effektmål faktisk er;

 1. Innbyggerne har god fysisk og psykisk helse.
 2. Innbyggerne kan norsk på et funksjonelt nivå.
 3. Risikoutsatte barn og unge fanges opp tidlig og får god hjelp.
 4. Ungdommene gjennomfører ungdomsskole og videregående skole.
 5. Folk er i utdanning eller lønnet arbeid og er godt integrert i samfunnet.
 6. Innbyggerne mestrer hverdagen og bor trygt hjemme lengst mulig.
 7. De som trenger det, får ekstra oppfølging og har et økonomisk sikkerhetsnett.
 8. Bydelen har levende nærmiljøer som fremmer helse og trivsel.  

Fritidsklubbene, aktivitetene, de ansatte og miljøet innenfor bydel Groruds aktivitetsenhet fremmer trygge og gode nærmiljøer for ungdommene.
Aktivitetsenheten driver med forebyggende arbeid som hindrer ungdommer som sliter med å falle ut i rus og kriminalitet, eller ut av skolegang. I verste fall så hjelper det ungdommene som allerede har falt ut med å komme på rett sti igjen.
På klubbene er det mulig å drive med positive og sosiale aktiviteter som musikk, gaming, fysisk lek og aktivitet, kunst og mye mer.
Det blir også servert billig og sunn mat på flere av klubbene, og ungdommene har alltid muligheten til å komme og snakke med de ansatte dersom de trenger hjelp med noe, eller bare noen å snakke med.
For mange så blir klubbene en fin avlastning fra trange hjem og stressende skolehverdager.
Gjennom aktiv i Grorud så er det også hundrevis av ungdommer som har fått lønnet arbeide, både fast og i løpet av sommeren.

Alt dette bidrar til mindre kriminalitet, rus og skolefrafall generelt, og ikke minst problemer i hjemmene rundt om i bydelen. Ungdommene får noe positivt å drive med innenfor trygge rammer med flinke voksne som er der for dem.
Det tas totalt 2 millioner kroner fra barn og unges tilbud.

Vil du virkelig at det skal forsvinne med det nye budsjettforslaget til bydelsadministrasjonen? Hjelp oss ved å skrive under og dele underskriftskampanjen videre!  


Grorud ungdomsråd, klubbrådene i bydel Grorud, ungdommene i Groruddalen.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Grorud ungdomsråd, klubbrådene i bydel Grorud, ungdommene i Groruddalen. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...