UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR BEDRE KOMMUNALE VEIER I HAUKA OG BUDAL

UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR BEDRE KOMMUNALE VEIER I HAUKA OG BUDAL

SIGNER GJERNE DENNE UNDERSKRIFTSKAMPANJEN DERSOM DU STØTTER VÅR KAMP FOR BEDRE KOMMUNALE VEIER I HAUKA OG BUDAL!

Vei.jpg

Høsten 2021 etablerte en gjeng «Høkbygg» og «Budalinger» en aksjonsgruppe for bedre kommunale veier i Hauka og Budal. Aksjonsgruppa arbeider for at kommunale veier i Hauka og Budal skal oppgraderes, da vi synes standarden er altfor lav. Aksjonsgruppa mener de kommunale veiene i Hauka og Budal ikke har blitt tilstrekkelig prioritert over mange år, og dette skal vi nå forsøke å gjøre noe med!  

Det overordnede målet for aksjonsgruppa er å få bedre standard på de kommunale veiene i Hauka og Budal, og dette skal vi få til ved å få kommunen til å prioritere veiene i investeringsplanen for 2023-2026. Ordinært vedlikeholdsbudsjett holder ikke, nå er det på tide med en skikkelig oppgradering av de veiene som har blitt nedprioritert over tid.

Mer konkret arbeider aksjonsgruppa for:  

  • Øremerking av økonomiske midler i investeringsplanen 2023 – 2026 for oppgradering av Nedre Håkkådalsveien KV39 og Kjelden – Svardal KV40300, herunder etablering av fast dekke (asfalt) og at veien blir dimensjonert for bruksklasse 10, 60 tonn totalvekt og 24 meter.        
  •  Generell oppgradering av øvrige kommunale veier i Hauka og Budal.      
  •  Økning i vedlikeholdsbudsjett for samtlige kommunale veier i Hauka og Budal.

Dersom du signerer denne underskriftskampanjen støtter du oss i dette arbeidet, og vi vil fremlegge antall underskrifter som en viktig del i vårt videre arbeid opp mot kommunens administrasjon og de ulike politiske partiene.

Du trenger ikke å være fastboende i området for å støtte denne underskriftskampanjen, arbeidet vårt vil gagne alle som innimellom ferdes på de kommunale veiene i Hauka eller Budal.

Vei_1.jpg

Det er derfor relevant for både fastboende, hytteeiere og turister.

Slik mange av de kommunale veiene er per i dag ødelegger det kjøretøy og er et hån for både næringsdrivende og private som er avhengige av veiene som fremkomst-årer.

SIGNER GJERNE OG STØTT KAMPEN FOR BEDRE KOMMUNALE VEIER I HAUKA OG BUDAL!


Om du heller ønkser å signere kampanjen med penn og papir er dette også mulig. Lister for signering ligger utlagt på butikker og oppslagstavler i Soknedal, Budal, Hauka, Singsås og Støren. 

Mvh Aksjonsgruppa for bedre kommunale veier i Hauka og Budal


Erik Sundlisæter og John Magne Solem    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Erik Sundlisæter og John Magne Solem fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...