Trygg skolevei for barna på Lund østre.

Barna våre møter et utrygt trafikkbilde på skoleveien. Det er flere faktorer som spiller inn her.

Fartsgrensen er 50 km/t noe som er høy fart langs en skolevei. 

Fotgjengerovergangen over Skjetleinskogen er uoversiktlig da det kommer biler fra mange retninger uten lysstyring. På vinterstid er det ikke måket tilstrekkelig på fortauet. Derfor må myke trafikanter gå veldig nært Lisbeth Nypans vei for å krysse veien.

Nå er det kommet opp et skilt ved innkjørselen til Skjetleinskogen hvor det står at det er anleggstrafikk som kjører inn og ut. Dette i forbindelse med utbygging. 

Målet med dette oppropet er å få fortgang i utbedring av en sikker skolevei for barna på Lund østre. (Og andre myke trafikanter) 

Vi har ingen å miste. 

9C666BB9-71F5-4146-AA2E-BC085DA13D1B.jpeg

3C7E56F8-564E-42D3-AD3E-02A67465A39B.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vibeke Vollelv Holck fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...