Trafikksikkerheten langs Lykkjavegen i Hemsedal

Gjennom flere år har det vært gjort forsøk på å sende inn innspill til kommunen og vegvesen om en økende bekymring rundt trafikksituasjonen langs Lykkjavegen, FV 231, for de myke trafikantene. Det er særlig den tettbebygde strekningen fra krysset på Ulsåk, der man tar av fra Riksvegen, og opp til «Mythekrysset» vi ønsker å sette fokus på.  

 

Når vi nå inviterer alle innbyggere i Hemsedal til å skrive under på denne underskriftskampanjen, er det for å komme i dialog med fylkeskommunen, som har ansvaret for denne veistrekningen, for å se på mulige løsninger sammen, før det skjer en alvorlig ulykke.

 

For at saken skal kunne fremmes som innbyggerforslag til fylket må vi ha minst ca 250 underskrifter (10% av folketallet).

 

Strekningen har svært mye trafikk og vegen går tett på barnehage og skole på Ulsåk.  Hytteutbygging i Lykkja har hatt en enorm økning siste årene og det er også mange turister som bruker vegen for å kjøre Panoramavegen.  Samtidig brukes vegen av både barn på vei til skole og barnehage, turgåere, syklister og folk på rulleski.

Det er en farlig strekning for de myke trafikantene og risikoen for alvorlig ulykke er stor.

 

Det bor over 35 barn på denne strekningen. Dette er barn som tar skolebuss og står langs vegen uten noen busslommer eller trygge plasser for på og avstigning.  

 

Vi trenger noen strakstiltak og tiltak som må jobbes med over lenger tid.

Slik vi ser det kan strakstiltak være å:

  • Sette ned farten på hele strekningen
  • Fartsdumper på hele strekningen
  • Fartskontroller
  • Gjennomkjørings forbud på hele strekningen i "pressperioder"
  • Etablere en sti (vinterbrøytet) på strekningen

 

Tiltak det bør jobbes med på lang sikt:

  • Gang- og sykkelsti langs vegen eller i en alternativ rute i skogkanten  

 

Vi håper mange skriver under og deler kampanjen videre, slik at når vi sender saken videre til fylkeskommunen viser at vi står sammen om å ønske en tryggere trafikksituasjon. En bedring vil komme alle som bruker denne strekningen til nytte.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU ved Ulsåk skule kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook