Trafikksikkerhet rundt Lakkegata skole!

Trafikkforholdene ved Lakkegata skole har i mange år blitt neglisjert av Oslo kommune, og det er ukentlig farlige situasjoner og nestenulykker langs skoleveien til elevene. 400 barn går til Lakkegata skole hver dag. I tillegg er det mange andre skoler og barnehager i området.

Målet for oppropet er:

  • Å få senket fartsgrensene til 30 km/t i gatene rundt Lakkegata skole.
  • Å skilte veiene rundt Lakkegata skole slik Statens Vegvesen anbefaler.
  • Å anlegge fartshumper etter Statens Vegvesens anbefalinger.

Statens Vegvesen har utarbeidet statistikk som viser en svært bekymringsfull forskjell mellom 50km/t og anbefalte 30km/t i møteulykker mellom bil og myke trafikanter. Dersom vi senker fartsgrensen rundt Lakkegata skole reduseres risikoen for dødelige trafikkulykker fra 80% til 10%. 

Lenke til Statens Vegvesens veileder for fartsdempende tiltak