Torg, uteservering og sykkelsti i Fredensborgveien (FBV)

Til beboere i Fredensborgveien og i Hammersborg området, St. Hanshaugen bydel, nabobydeler og øvrige Oslo

Forslag_1.A_om_sykkelprioritet_i_FBV_–_Kopi_.JPG

Signeres av beboere i Hammersborg-området i bydelen St. Hanshaugen & Osloborgere som benytter seg av sykkelvei og bryr seg om nærmiljøet

Område: Oslo


SIGNER OM DU ØNSKER AT FREDENSBORGVEIEN SKAL BLI ET SAMLINGSPUNKT PÅ VEIEN MELLOM SENTRUM, TULLINLØKKA, ST. HANSHAUGEN OG GRÜNERLØKKA ISTEDENFOR EI GJENNOMFARTSÅRE FOR BILTRAFIKK

Svingen på Fredensborgveien (FBV), hvor den møter Thor Olsens gate, kan tilrettelegges for å møte et gryende behov fra både beboere og omliggende næringsliv ved å tilby større areal for uteservering og mindre støy og gjennomkjøring fra biltrafikk og da særlig tungtransport som ofte brukte veien før den ble midlertidig stengt på grunn av oppgraving av vannledningen.

UTESERVERING
Fredensborgveien har på dette hjørnet en god klynge med butikker og utesteder som alle kan få nytte av større areal til uteservering i området. Uteservering kan også bety at flere slår seg ned eller benytter andre tjenester mens de er i nabolaget. Både gående og syklende kommer forbi her, opp og ned trappa til Wilses gate, fra Grünerløkka, Vulkan, Pilestredet, Karl Johan, St. Hanshaugen, Tinghuset, Youngstorget og Torggata.

Fredensborgveien ligger midt i og kan gi nytt liv til Hammersborg-området. Å gi rom for flere sitteplasser til de lokale barene og restaurantene vil skape mer liv og mer aktivitet for næringsdrivende.

SYKKELVEI
Fredensborgveien er en flaskehals for sykkeltrafikk fordi brostein, bakker og trapper hindrer andre gater å ta unna syklende mellom Maridalsveien og Akersveien/Akersgata. Dette gjør at sykkeltrafikken samles igjennom Thor Olsens gate og inn fra Fredensborgveien ved rundkjøringen over Vulkan. Slottet og Rådhuset er lettest å nå via FBV fra Grünerløkka og dekkes ikke like godt av sykkel via Torggata eller Grubbegata.

Fredensborgveien har derfor blitt svært viktig for syklende på et helt annet sett enn den er for biltrafikk. Biltrafikken kan kjøre utenom på 1-2 min ekstra tid.

BAKGRUNN
Etter å ha bodd i Fredensborgveien i 7 år har jeg merket at luftkvaliteten er bedre, og det har blitt mindre svevestøv og støy etter gravingen begynte. Veien er derimot like yrende av liv fra gående og syklende. Såpass at sykler stormer forbi på fortauet og heller burde legges i et separat løp fra fortauene. Større fortau kan også være til stor nytte for beboere med tanke på benker og uteservering.

Et torg med sykkelsti er derfor hva jeg har kommet frem til at vi trenger. Håper du er enig!

Christoffer Olsen Nyhus    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Christoffer Olsen Nyhus fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.

Vi viser ikke denne informasjonen offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...