Til deg som elsker Hvervenbukta

Hvervenbukta er et uvanlig vakkert og verdifullt rekreasjonsområde. Området er viktig for, og brukes av, titusener av mennesker i og utenfor bydelen. Plan- og bygningsetaten i Oslo arbeider med et planforslag for blant annet en småbåthavn for 350 båter. Havnen er planlagt rett ved Oppegård Båtforening, rett ut fra Ljansbruket. Om planene realiseres betyr dette blant annet:

  • At inntil 700 båter skal gå tett inn på land på utfartdagene med tilhørende visuell-, lyd- , vann-, og luftforurensning.
  • Reduserte muligheter for å bade og fiske, kort unna de to hovedstrendene i Hvervenbukta.
  • Betydelige inngrep i et vakkert friluftsområde. Store deler av Ringskjærkollen sprenges bort for å gi plass til ny vei og parkering i området.
  • Den tekniske løsningen for havnen er både dyr og utfordrende. Det er foreslått at Oslo kommune betaler for deler av anlegget. Ellers vil det bli for dyrt for at private tar i det.

En slik småbåthavn er en luksus for de få. Det er et forslag for å delprivatisere det offentlige rom, der fellesskapet betaler med forringede rekreasjonsmuligheter. Kapasiteten i Hvervenbukta er for lengst sprengt. Det bør heller anlegges flere badeplasser og utvikles tilbud som kan brukes av alle

Vi som undertegner mener at:

Ny båthavn, med andre eventuelle tiltak som innebærer store naturinngrep, ikke må bygges i Hvervenbukta ved Ljansbruket.   

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Søndre Nordstrand MDG fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...