Thorbjørn Egners plass: Torg og møteplass

Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke er i dag et femarmet, uoversiktlig kryss. Innbyggerne på Kampen vil ha Thorbjørn Egners plass som torg og møteplass. En aksjonsgruppe med representanter fra Kampen Vel, historielaget, lokalt næringsliv, engasjerte naboer og Kampen menighet arbeider for å å fremme denne saken overfor myndighetene.

Bydelsutvalget støtter saken og Bymiljøetaten startet våren 2016 forprosjekt for utredning av mulighetene. Men så kom kontrabeskjed og prosjektet ble skrinlagt på grunn av andre politiske prioriteringer.

Derfor er det viktig at lokalbefolkningen på Kampen gir politikerne beskjed.

Vi ønsker at:

Barn trygt skal kunne krysse plassen på vei til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Motorisert ferdsel skal vike for små og store som oppholder seg der.

Plassen skal utvikles til torg og møteplass.


Aksjonsgruppa for Thorbjørn Egners plass    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook