Thorbjørn Egners plass: Torg og møteplass

Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke er i dag et femarmet, uoversiktlig kryss. Innbyggerne på Kampen vil ha Thorbjørn Egners plass som torg og møteplass. En aksjonsgruppe med representanter fra Kampen Vel, historielaget, lokalt næringsliv, engasjerte naboer og Kampen menighet arbeider for å å fremme denne saken overfor myndighetene.

Bydelsutvalget støtter saken og Bymiljøetaten startet våren 2016 forprosjekt for utredning av mulighetene. Men så kom kontrabeskjed og prosjektet ble skrinlagt på grunn av andre politiske prioriteringer.

Derfor er det viktig at lokalbefolkningen på Kampen gir politikerne beskjed.

Vi ønsker at:

Barn trygt skal kunne krysse plassen på vei til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Motorisert ferdsel skal vike for små og store som oppholder seg der.

Plassen skal utvikles til torg og møteplass.


Aksjonsgruppa for Thorbjørn Egners plass    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aksjonsgruppa for Thorbjørn Egners plass kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook