Takk for sammarbeidet Helse Nord. Velkommen Helse Midt

 

Hvis Styret i Helse-Nord presser igjennom en sykehus-løsning på Helgeland som er mot et flertall av befolkningens vilje, er tiden inne for å se sørover. To sykehus for mindre enn 80.000 innbyggere, blir i realiteten to små sykehus. De vil ikke har mulighet til å følge med i den medisinsk-tekniske utviklingen, og følgelig heller ikke bli attraktive nok ved rekruttering av medisinsk personell. Det betyr i praksis at vi helgelendinger ikke får bedre sykehustilbud enn det vi har i dag, og vil også i framtida bli helt avhengige av at mange pasienter må sendes til større sykehus.
Men hvorfor skal vi reise til UNN i Tromsø? Det er omtrent dobbelt så langt fra Mosjøen til Tromsø som fra Mosjøen til Trondheim. Det er betydelig bedre og billigere flyforbindelser til Værnes enn til Tromsø, i tillegg til at man slipper flybytte. Pårørende kan benytte tog til Trondheim, som er betydelig billigere enn fly til Tromsø. Og den medisinske kompetansen ved St. Olavs er like god som ved Universitetssykehuset i Tromsø.
For vår del mener vi at ETT felles stort sykehus for hele Helgelands befolkning plassert midt på Helgeland er den beste løsningen. Både politikere, medisinsk personell og majoriteten av befolkningen krever at pasienten settes i fokus. Hvis det ikke kan gjennomføres, er det på tide å vurdere overgang til Helse Midt-Norge RHF !