Takk for sammarbeidet Helse Nord. Velkommen Helse Midt

 

Hvis Vorland med "venner" presser igjennom en løsning på Helgeland som er mot flertallets vilje, er tiden inne for flukt sørover. To sykehus 

for mindre enn 80.000 innbyggere, blir i realiteten 2 små sykehus. De vil ikke har mulighet til å følge med i den medisin-tekniske utviklingen,

og det betyr i praksis at vi helgelendinger ofte må reise til et større sykehus. Men hvorfor skal vi reise til UNN i Tromsø ? Det er omtrent dobbelt 

så langt fra Mosjøen til Tromsø som fra Mosjøen tilTrondheim. Det er betydelig bedre flyforbindelser til Værnes enn til Tromsø. I tillegg kan

f.ekspårørende ta toget. Det er på tide å vurdere overgang til Helse Midt-Norge RHF !

For min hjemmkommune Vefsn og de nærliggende kommuner øst og i sør er det ingenting å miste, da alikevel forslaget som Vorland kommer med, er total rasering av helsetilbudet

Hvor mye vi kan stole på Styret i Helse Nord og til slutt Bent Høie vil tiden vise. 

Men for vår del mener jeg det er ett felles stort sykehus for hele Helgelands befolkning plassert midt på Helgeland som er den beste løsningen. Legfolk og majoriteten av befolkningen krever pasienten i fokus.

NYTT SYKEHUS NYE HELGELAND. 

DA UNNGÅR VI PASIENTFLUKT.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jørn Tore Aavik kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook