Ta vare på Kleppeloen! Nei til høyblokker og bygging på urørt beitemark!

Klepp kommune har vedtatt utbygging i Kleppeloen av et område som er større enn 6 fotballbaner (over 40 dekar). Det betyr at Loen slik vi kjenner den vil bli forandret for alltid. Loen betyr mye for mange, både for folk i Klepp, i regionen og for tilreisende. Kleppeloen er det viktigste grønt- og friluftsområdet for Kleppe og Verdalen der det bor over 9000 innbyggere.
 
Det som skal bygges ut er 3 høyblokker, 13 eneboliger og 1 tomannsbolig, skole med aktivitetssal, parkering og snuplass, samt rensepark og nye tilkomstveier. Bildet viser utbyggingsområdene.
 
De to høyblokkene på 5. og 6. etasjer, som er vedtatt plassert på gårdstunet ved inngangen til Loen, er nå under klagebehandling i kommunen (PlanID 2019016). Det samme gjelder plassering av ny barneskole på urørt beitemark nedenfor Ruggesteinen (PlanID 1860). Byggefeltet med høyblokk, på marken ved inngangen til Loen, ble dessverre vedtatt i 2019, og inngår derfor ikke i klagebehandlingen.
 
Gi din støtte til Kleppeloen gjennom å signere på dette oppropet. På denne måten forteller vi politikerne og kommunen at Kleppeloen er unik, og at den må tas vare på. 
 
Med dette oppropet ber vi kommunen om å finne en vinn-vinn løsning der både Kleppeloen, skolen og jordvernet kommer bedre ut. Vi sier nei til flere høyblokker i Loen, og ber kommunen om å bytte blokkene på gårdstunet ut med den nye barneskolen som er vedtatt nedenfor Ruggesteinen i Loen.
 
Kleppeloen vil vinne på dette fordi en totalt bygger mindre, og skolen vil komme på en flat og godt egnet tomt som allerede er bebygd, i stedenfor å ruve i terrenget mot vest. Med dette unngår en sprengning og ødeleggelse av kulturlandskapet på nedsiden av Ruggesteinen som har ligget der siden istiden. Tilkomst, parkering, snuplass og universelt utformet uteområde for skolen vil trolig også bli bedre og enklere å få tll.
 
Kleppeloen er verdt å kjempe for. Selv en grønn lunge trenger plass for å puste. Bilde_over_utbyggingsområdet_3.PNG
 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Marie Storhaug fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )