TA SANDE TILBAKE

Etter en tid som "storkommune" Sande Hof og Holmestrand ser en at Sande er den tapene part. Fagre løfter har det vært mange av, realitetene er at Sande tappes til fordel Holmestrand by.

Vårt kjære Sandetun blir ikke lenger en plass for våre gamle slitere. De blir "sendt" til andre steder, tilhørigheten til Sande brytes, venner og familie må reise for å besøke sine. Rusleturen til sentrum, snakke med gamle kjente, mange ses også  i rullestol med en hyggelig pleier som guide. Sandetun ble bygget i en tid med mye mindre resurser og med dagens velstand har vi ikke råd til å drifte stedet?????

EN ØNSKER DERFOR Å SAMLE INN UNDERSKRIFTER TIL KOMMUNESTYRET OM Å AVHOLDE EN FOLKE AVSTEMNING OM DETTE 3 PARTS SAMARBEIDET. VI ØNSKER SANDE KOMMUNE TILBAKE SOM EN SELVSTENDIG KOMMUNE. EN TRENGER 300 UNDERSKRIFTER OG VI TRENGER DIN STEMME.

Nor bygda har i alle år vært en utkant, diskusjonen om Galleberg og Kjeldås skole sin framtid er stadig tema for å spare penger. DE SKAL BESTÅ. Det finnes områder som kan reguleres til tomter og begge skolene har plass til nye elever. Det skal ha prioritet i "Nye Sande"

SKOLE OG ELDREOMSORG SKAL HA FØRSTE PRIORITET. LEGGE FORHOLDENE TIL RETTE FOR AT GAMLE MENNESKER LENGST MULIG KAN BO I SINE HJEM. MAT OMBÆRING I SAMARBEIDE MED FRIVILLIGE, SLIK VI KJENNER ORDNINGEN IDAG.

Økonomi vil bli et kjernespørsmål, en må derfor ha en kritisk gjennomgang av stillinger og kutte "nice to have", økt bruk av digitalisering, bruke eksisterende eller leie inn spisskompetanse knyttet til reguleringsplaner. 

Fv313_Gamle_Sørlandske.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg TA SANDE TILBAKE fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...