Sykkel og gangvei i Eikelandsdalen, Vennesla

  1. Etter brev om detaljregulering av Høyåsheia boligområde kommer det frem at sykkel og gangsti skal kun bli bygget til buss stoppet ved Utsikten. Det vil belaste veinettet med rundt 200 biler mer om dagen, på allerede smal, dårlig vei. Trafikkfarlig for fotgjengere og ikke minst barn. Vi er naboer som vil bli berørt av trafikken til det planlagte boligområdet. Det er viktig for oss og våre barn at dersom det skal etableres ett boligfelt av denne størrelsen, så må det etableres en gang og sykkelsti fra det aktuelle boligfeltet og helt ned til riksvegen/Storevoll FØR utbygging igangsettes. Det samme gjelder utbredelse av veien. Vi mener det er uansvarlig å tillate tungtransport langs veien før det overnevnte er på plass. Våre barn bør ha rett på en trygg vei til skolen. Skriv under du som støtter oss som bor i Eikelandsdalen, og protesten vil bli overrekt VIANOVA innen 23.mars. Dette er viktig for oss alle.