Strengere straffer for vold og overgrep

Vi ser at dagens straffenivå når det kommer til overgrep mot barn er svært lav. Denne uka ble det feks nedlagt påstand om 4 års fengsel for nedlasting av over 18 millioner bilder og filmer med overgrepsmateriale av barn. Straffen vil mest sannsynlig bli lavere, og den egentlige maks straff for oppbevaring av overgrepsbilder er kun 3 år. Hvis man ser på paragrafen som omhandler grooming er straffen i dag på maks 1 år. Det samme gjelder seksuell krenkende adferd. Når vi samtidig ser at det hver mnd lastes ned overgrep mot barn på mellom 800-850 unike IP adresser bare i Oslo får man en god indikasjon på hvor stort problem og omfang dette er. 

Vi ser også i de fleste overgrepssaker blir det gitt lavere straffer (strafferabatt) da saker har hatt lang liggetid hos politiet, saken er delvis tilstått e.l. Et overgrep kan ikke gies strafferabatt da det ikke ligger noe formildende i slike saker. Vi vil ha et straffenivå som speiler handling, og vi krever dette nå. 

Barna er de som trenger størst vern i samfunnet, og vi trenger derfor et straffenivå som gjør at de får det vernet de trenger. 

Støtt opp og signer. bt.jpg

 

 


Stefan Dahlgren Barnas Trygghet    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Stefan Dahlgren Barnas Trygghet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...