Ikke straff varslerne, straff arbeidsgiverne!

Å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold i virksomheter er avgjørende for et velfungerende næringsliv. Hvorfor er det da i praksis varsleren som blir straffet?

I henhold til arbeidsmiljøloven;

  • § 2 A-1 har ansatte plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten,
  • § 2 A-4 er gjengjeldelse forbudt mot arbeidstaker som varsler og
  • § 2 A-5 har varsleren krav på erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse.

I realiteten er aml § 2 A verdiløs. Varslerne beskyttes ikke i Norge og er idag rettsløse. Flesteparten av de som varsler ender opp med psykiske problemer og havner utenfor arbeidslivet. Få om noen rettsinstanser i Norge har tilkjent en varsler erstatning for gjengjeldelse.

I en varslersak er den umiddelbare reaksjonen fra arbeidsgiver et forsøk på å fjerne «det ubehagelige budskapet»  det er varslet om, ved å gå løs på, og forsøke å nøytralisere personen som kommer med budskapet.

En fremgangsmåte knyttet til gjengjeldelse er å fremsette rykter om at den ansatte ikke er pålitelig. En annen er sosial uttstøting. En tredje er å oppkonstruere en begrunnelse for å endevende e-postkasse, telefon, bærbar PC eller annet teknisk utstyr som den ansatte benytter i utførelsen av sitt arbeid, i jakt på informasjon som kan benyttes mot varsleren. Selv om dette er brudd på Personopplysningsloven (GDPR) er saksbehandlingstiden hos Datatilsynet flere år, og et eventuelt overtredelsesgebyr fra Datatilsynet er så lave at det ikke fremstår som straff eller forebyggende.

Fagforbund råder medlemmer til ikke å varsle.

Enten må aml § 2 A praktiseres fullt ut i norsk rettssystem, eller så må den fjernes. Idag fremstår aml § 2 A som en falsk beskyttelse av varslere, hvor varslerne er den store taperen – både økonomisk og helsemessig.

Støtt dette oppropet som krever at aml § 2 A praktiseres fullt ut i Norge.

Signer og del denne kampanjen hvis du ønsker et Norge hvor varslerne blir ivaretatt.

 

 

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Torstein Rønaas fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...