Støtt norske turoperatører

Til: Stortinget  

Fra: Turoperatørbransjen (pakkereiseselskapene)  

Dato: 02.06.2020    

Norske turoperatører opplever nå tidenes verste mareritt som kan resultere i et ras av konkurser de kommende uker og måneder. Pakkereiselovens krav om tilbakebetaling til kunder samt forhåndsbetaling til leverandørene struper oss. Vi er nå mange turoperatører som ser oss nødt til sammen å henvende oss til den norske regjering for at vi skal overleve.  

Vår bransje har på flere pressekonferanser fra regjeringen blitt lovet en redningspakke – den har vi ikke fått! Mange av oss har stått på via våre interesseorganisasjoner, avis- og radio-intervjuer, teammøter med politikere, eposter til opposisjonspartiene samt statsråder i regjeringen og forklart detaljert hvordan vår bransje fungerer. Det har nå gått 12 uker siden Norge ble stengt og vi er nå frustrerte og desperate fordi vi ser at likviditeten i våre selskaper forsvinner og kassa går tom! Er vi glemt, oversett eller har regjeringen bestemt at vi ikke bør reddes?   Konsertarrangører får dekket tapte billettinntekter, idrett og frivillighet fikk først 1 milliard, så fikk de 850 millioner til med lovnad om mer hvis det trengtes – listen er lang på hvem regjeringen nå hjelper. Vi trenger nå å bli hørt fra regjeringen og vi trenger vår egen redningspakke for å unngå at tusenvis av arbeidsplasser går tapt - en redningspakke som ikke handler om lån, men som dekker opp de store milliontapene vi nå er påført grunnet COVID19.    

Hvem er vi:
·       Vi er en bransje som oppfyller nordmenns drømmer  
·       Vi er en bransje med 1000-vis av hardtarbeidende og dedikerte medarbeidere
·       Vi er en bransje som ikke tar betalt for veiledning og gode råd
·       Vi er en bransje med stor ekspertise på hele verden
·       Vi er en bransje vi elsker å jobbe i
·       Vi er en bransje med små marginer
·       Vi er den bransjen som regjeringen beordret å stenge
·       Vi er den bransjen som har fått milliontap med forskuddsbetalinger til leverandører           som ikke refunderer
·       Vi er den bransjen som er pålagt å refundere kundene med et lovverk som                       regjeringen burde ha endret under koronaepidemien
·       Vi er den bransjen som ikke vet når vi kan starte opp igjen
·       Vi er DEN bransjer som har blitt hardest og vil bli lengst rammet av                                koronaepidemien    

Uten en økonomisk redningspakke vil en levedyktig og verdifull bransje forsvinne.  

Redningspakken bør dekke følgende:
·       tap til våre leverandører
·       refusjoner til kundene frem til UD’s reiseråd oppheves  

Disse tiltakene kan administreres like enkelt som refusjonsordningen for faste kostnader og kan lett sjekkes i etterkant for å unngå at enkelte utnytter ordningen.  

Hvis regjeringen mener at de allerede har kommet med gode løsninger for reiselivet presiserer vi følgende:  
·       Ved å styrke Reisegarantifondet med 300 millioner antar regjeringen at mange                 turoperatører vil gå konkurs – hvorfor bevilges ikke disse millionene heller til                   bransjen?  
·       Ved å gi tilgang til lån til bransjen på 2 milliarder hvorav man forventer at 1                    milliard vil gå tapt – hvorfor ikke omgjøre hele dette lånet som tilskudd? Lånet har          høy rente og reisebransjen overlever ikke hvis man skal ta opp lån for å betale                refusjoner fordi man ikke har mer likviditet igjen. En Luksusfelle uttalte VIRKE.  
·       Regjeringen ved Næringsminister Iselin Nybø uttaler at «bransjen kan søke på tiltak som alle andre bransjer». Det er vi klar over, men vi er eneste bransje som må refundere omsetningen gjort så langt tilbake som i april 2019. Ingen andre bransjer er pålagt dette gjennom en lov som Stortinget har vedtatt. En lov som ikke har tatt høyde for en koronaepidemi. Kontantstøtteordningen er fin, men den hjelper ikke på refusjonene vi er pålagt å gjennomføre. For små aktører hjelper det ikke å få kr 8.000 hvis man må refundere kr 900.000. For store aktører så hjelper det ikke å få kr 200.000 hvis man må refundere kr 80 millioner… etc etc.  Kontantstøtteordningen skal dekke faste uunngåelige kostnader og kan uansett ikke brukes til refusjoner.  
·       Det er refusjonene til kundene som er vårt store problem. Vi har ikke disse pengene på konto. De ligger hos våre leverandører. Hos flyselskaper (som ikke refunderer en eneste krone). Hos hotellkjeder og andre partnere i inn- og utland. Derfor blir regnestykket så dramatisk negativt når man får millionkrav mot seg uten midler på konto fordi regjeringen har stengt ned vår bransje i måned etter måned uten kompensasjon.                

Til slutt:    
Vi er mange små og store turoperatører som omsetter fra 5 til 200 millioner med mange ansatte – og vi vil ikke klare oss uten en redningspakke. Vi krever ikke som andre bransjer, en pakke for tapt fremtidig omsetning (fra 14. mars). Det vi ber om er en pakke som dekker opp de tapene og refusjonene vi nå taper. Og det haster – det er gått 90 dager og mange millioner skal nå refunderes til kundene. La bransjen unngå massive konkurser, unngå at dedikerte reiselivsfolk må gå på NAV og Staten går glipp av skatteinntekter fra oss. Las oss unngå at bedriftseierne taper hus og hjem, mann og kone og en god og trygg fremtid da de har stilt hus, hjem, familiemedlemmer og/eller tatt opp personlig lån for å få stilt en lovpålagt reisegaranti (dette blir et massivt problem fremover). VI er en sunn og hardtarbeidende næring som er med på å høyne livskvaliteten for 1000-vis av nordmenn – enten det er pensjonister, enslige, familier eller forretningskunder vi har med oss på våre turer. Vi er i tillegg en stor bidragsyter mht. bistand til land vi har turer til. Og mange av oss tar ikke bare nordmenn ut i verden, vi bringer også utlendinger til Norge.   Politikerne er satt til å forvalte våre penger – nå krever vi at også vår bransje får ta del i fellesgodene som mange næringer og bedrifter allerede har fått.    

NB! Dette brevet er forhåndsgodkjent av et hundretalls turoperatører som alle er medlem av RGF. Initiativtakerne er Sissel Nordhagen, Stina Iglebæk og Kjell Bjorøy i Norsk Tur samt Christian H. Weiseth i Reiseland. Brevet er kommet i stand etter massivt engasjement fra bransjen i Facebook-gruppen «Støttegruppe for norske turoperatører».

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Norske turoperatører fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...