Stopp avskiltingen


* Nei til avskilting av erfarne lærere

* Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft 


Skole-Norge trenger alle sine kvalifiserte lærere for å gi alle elever den opplæring de har krav på. Styrket kompetanse er riktig og nødvendig, men må ikke introduseres med tilbakevirkende kraft.

I dag møter tusenvis av elever ukvalifiserte hver dag. Vi trenger flere lærere, men viktigst i første omgang er det at Skole-Norge beholder alle de kvalifiserte lærerne så lenge de kan og vil fortsette. I stedet styres det mot økt lærermangel ved at nye kompetansekrav for lærere gis tilbakevirkende kraft.

Over 30.000 erfarne lærere står i fare for å bli avskiltet. Dette skjer samtidig som lærerbehovet er økende – fordi mange skal ut i videreutdanning, fordi en minstenorm for lærertetthet skal iverksettes og fordi store kull av lærere nærmer seg pensjonsalder.

Avskiltingen av lærere oppleves som en kraftig nedvurdering, og rammer yrkesstoltheten. Legg prestisje til side, og opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft!

#stoppavskilting

Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund står bak dette oppropet.

 

(N.B. Husk å sjekke den elektroniske søppelkassen ("spam mail") dersom du ikke får bekreftelsesmail på at du har skrevet under)

 

Alle_organisasjonene7.jpg


Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund    Kontakt personen bak underskriftskampanjen


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. Vennligst sjekk innboksen din (og søppelpostkassen).
Facebook