STOPP RASERING AV TUROMRÅDENE VÅRE I TRONDRUDMARKA

Når du skriver under på dette, skriver du under på at du er enig i at den pågående utvidelsen av hytteutbyggingen i Backervegen i Trondrudmarka i Nesbyen kommune må stoppes. Konkret:

   -  Forslag til endring av godkjent reguleringsplan må avvises.

   -  Ingen nye hytter må tillates lengre mot syd enn godkjent plan

   -  Ingen nye hytter må tillates lengre mot øst enn godkjent plan

   -  Eksisterende strenge bestemmelser må beholdes

   -  Kommunen må følge opp utbygger å påse at bestemmelsene overholdes

 

 Bilde_32.png


Trondrudmarka velforening v/Rolf Marthinusen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Trondrudmarka velforening v/Rolf Marthinusen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...