Stopp nedleggelse og salg av Blakstad sykehus

* Bevar Blakstad sykehus for pasientene

* Nei til samlokalisering i trange lokaler i Drammen sentrum

* Stopp ranet av psykiatrien (Helse Sør-Øst selger Blakstad for å delfinansiere nytt sykehus i Drammen)

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sitt møte 25. august en sak om avhending av Blakstad sykehus. Beslutningen om nedleggelse av Blakstad sykehus og samlokalisering med somatikken i nytt sykehus i Drammen, er også gjort av byråkratene i det samme styret. Og det gjelder ikke bare Blakstad sykehus. Det pågår et ran av psykiatrien. Over hele landet planlegges det nedleggelse og salg av psykiatriske sykehus for å samlokalisere med somatikken. Dette er ikke ønsket av hverken brukere eller fagfolk, og er drevet fram av foretaksstyrene uten politisk behandling. Prosessene betyr også en ytterligere vesentlig reduksjon av sengeplasser. Den virkelige agendaen er realisering av kapitalressurser for å finansiere bygging av nye somatiske sykehus.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bevar Blakstad sykehus fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...