STOPP KUTTENE I BODØSKOLEN. BARNA FØRST!

Bodø kommune er blant de bedre stilte kommunene med høy skatteinngang og er helt i norgestoppen når det kommer til lokal eiendomsskatt. Likevel ønsker politikerne i kommunen å raserer skolebudsjettene for å skaffe seg handlingsrom for å bruke mer penger på andre områder. Vi synes ikke det er greit!
Legitimiteten bak en høy eiendomsskatt ligger nettopp i gode kommunale primærtjenester. Skole er den viktigste investeringen vi som samfunn gjør for å skape neste generasjons samfunnsdeltakere og fremtidige skattebetaler. Å investere i en god skole for barna våre, er både økonomisk lønnsomt og ikke minst verdig. At barn, foreldre og ansatte daglig kan ha gode opplevelser av skolehverdagen, er noe av det viktigste vi skal ha fokus på.

Bodø kommune rigger nå til kutt i skolebudsjettene som ikke har historisk sidestykke. Konsekvensene blir større klasser, mindre oppfølging av elever som trenger det, mindre tid til hver elev og lærere som ikke makter å gjøre en like god jobb som tidligere. Det vet vi er vanskelig for lærere å leve med, og konsekvensen vil bli at enda flere slutter i yrket. Det er en yrkesgruppe som det er mangel på, og som vi vet kommer til å bli et økende problem.

Vi er helt uenige i at barn og unge i Bodø kommune skal brukes som salderingspost for de voksnes merforbruk. Om Bodø kommune må spare penger, så må de gjøre det på andre områder. Vi vet at det finnes mange andre steder man kan spare penger uten at det rammer hverken barn, de syke eller de svake. Agenda Kaupang-rapporten viser en rekke andre områder hvor kommunen kan spare penger. Det er vi, de foresatte og ansatte til elevene i Bodøskolen, som først og fremst kan tale barnas sak, men vi appellerer til alle som bryr seg om skole og synes det skal prioriteres. Er også du enig i at skolen og elevene må skjermes for kutt, da signerer du oppropet og deler det med andre. Målet vårt er at politikerne i Bodø skal få se at veldig mange av byens innbyggere (og velgere) er opptatte av at vi har en god skole i Bodø.


Iselin Brenna og Monica Tangen, KFUB (Kommunalt Foreldreutvalg i Bodø), og Trond Are Fjordtun, Siri T. Skarvik Pettersen og Trond Tandberg. Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bodø    Kontakt personen bak underskriftskampanjen