stopp barns tvangsamvær med foreldre!

Barn har sterkere rettigheter enn noen gang, men likevel kan retten bestemme at de skal være sammen med mor eller far mot sin vilje.

Barn må sjeldnere ha samvær med voldelige foreldre i dag enn for ti år siden. Men fortsatt avsies dommer i barnefordelingssaker der påstander om vold blir hengende i lufta uten drøftinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til risikoen for at barnet i fremtiden utsettes for vold.

I tilfeller der barnet har uttrykt angst for en av foreldrene, vil barnet kjenne på frykten selv om samværet skjer under tilsyn. Er det faglig forsvarlig at denne typen samvær pågår over år? Det er tvilsomt om samvær er til barnets beste når de selv ikke ønsker det.

Dette må stoppes nå og vi burde ha en egen lov som beskytter barna mot samvær!

skriv under på dette oppropet for og vise at vi som samfunn mener at en endring bør skje snarest og for og beskytte barna våres mot slike enorme belastninger!!

 

kilde: forskning.no

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Voldsutsatte fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...