STOPP ANKEN Sandnes kommune

Vold og seksuelle overgrep var hverdagen, i mange år. Ingen grep inn, tross x antall bekymringsmeldinger. “Et redselskabinett for barn“ sier dommen om oppveksten til Cecilie og hennes søsken.

Sandnes kommune tapte rettsaken og ble dømt til å betale oppreisning til alle 4 søsken. En rettferdig dom, som ble grundig belyst.

Når alle trodde livet kunne gå videre, saken var ferdig og kommunen dømt..... så skjer det ubegripelige

Kommunen anker dommen!!

Sandnes kommune mener saken er foreldet og velger å dra disse stakars unge mennesker gjennom enda en rettsak, påføre dem nye traumer og slitasje.

Bor vi i en kommune som kjører ned folk, skader dem for livet, å stikker av....??

Anken kalles prinsipiell, som kun kan forstås som et vern mot å havne i lignende saker i fremtiden. Kommunen bruker med andre ord disse barnas helvete som skjold for å få andre til å tie.

Ikke et sår er grodd, ikke et seksuelt overgrep er glemt, det finnes ingen foreldelse. Dette er minner og opplevelser de må leve med, hver dag.

4 utslitte søsken blir overkjørt. Stikker du av sammen med kommunen, eller blir du med å slå ring rundt Cecilie og hennes brødre?

DIN signatur har aldri vært viktigere!!❤️

“STOPP ANKEN“ taler for seg selv og alle signaturer overleveres gjennom en markering utenfor Sandnes rådhus mandag 19. juni kl 17.00. Eget arrangement opprettes på facebook under navnet: “STOPP ANKEN“

Å anke er en mulighet man har, det er valg man tar. At kommunedirektøren har fått i oppdrag å behandle disse sakene, fritar IKKE politikerne fra å sette bremsene på, om et vedtak er urimelig, kostbart og hensynsløst. Hvorfor er det så stille?

Hvilket partiprogram kan stå inne for anken?

Hvem av politikerne har hjerte til å gjennomføre den?

Er det ingen voksne hjemme hos våre folkevalgte?

725E75B6-60E7-48E7-AE73-8CBDF722468B.jpeg

En signatur her, er en signatur for rettferdighet❤️

Hvor enn i landet du bor, er du velkommen til å vise din støtte. Neste gang kan det være din kommune og i Norge står vi sammen.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Monica Bertelsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...