Stemmer mot nedlegging av Sortland bussterminal

For å spare 500.000 kr i året har nordland fylkeskommune valgt å stenge bussterminalen på Sortland. Istedet skal bussene på de forskjellige rutene plukke opp passasjerer i sentrum og i de omkringliggende gatene. Vegnettet der har pr idag ikke kapasitet og plass til dette og det er heller ikke et ønske fra innbyggerne om nedlegging. Forslaget er ett skritt tilbake når det kommer til å tilrettelegge for fremtiden; for å få en funksjonabel kollektivtransport i distriktet må vi ikke legge ned. Vi må legge sørge for at bussterminalen blir der den er i dag at den heller tvert imot oppgraderes istedet for å stenges.

At fylket foreslår i fullt alvor å legge ned bussterminalen slik at passasjerer og reisende må stå utendørs i regnet og vindens hovedstad er for de fleste uforståelig. Bussterminalen brukes av "alle". Det er først og fremst et knutepunkt for bussene, men den brukes i tillegg i distribusjonssammenheng og er en av de få busstoppene igjen med kiosk og venterom. 

Det finnes mange andre plasser og spare inn. 

Nå må fylkeskommunen lytte på oss og la bussterminalen være i fred.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kim fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...