Stans bygging av nytt sykehjem i Sandefjord på dyrket mark!

Jeg som skriver under på dette oppropet vil at Sandefjord kommunestyre skal behandle saken om bygging av nytt sykehjem i lys av "Kommuneplan for Sandefjord kommune 2017 – 2019 (Planstrategi)".

I Kommuneplanen/planstrategidokumentet (Vedtatt 24.10.2017) framsettes FN's bærekraftmål om å se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng som overordnet føring med betydning for kommunens planbehov.

Jeg som skriver under vil ikke at sykehjemmet skal bygges på dyrket mark.Sykehjem_kart_utredning.png


Mette Lundby og Tor Christian Dingstad    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Mette Lundby og Tor Christian Dingstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook