Opprop mot plassering av rus/psyk-bofellesskap ved siden av barnehage Sørbø Nord

Sandnes kommune vil bygge ni boliger for folk med psykiske og rusrelaterte problemer på en tomt like ved sørbø barnehage i sørbøhagane.

Dette er ikke et opprop mot slike boliger i området men er i mot plasseringen slik den nå er tenkt.

Det å bygge en bolig vegg i vegg med en barnehage er neppe den beste løsningen. Det må finnes andre bedre egnede tomter til dette prosjektet.

Se facebookgruppen "Info om offentlig tomt sørbøhagane OP1" for mer informasjon.

 https://www.facebook.com/SorbohaganeOP1/


Info om offentlig tomt sørbøhagane OP1    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Info om offentlig tomt sørbøhagane OP1 fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...