Smittevern i skolen og barnehage nå!

Vi er lei av totalt manglende smittevern i skole og barnehage. Barn smitter kanskje mindre og blir mindre syke, men vi er mange voksne som befinner oss i skolene. Sårbare barn vernes gjennom egne tilbud fra skolen og får slik dekket sitt behov. Vi som jobber i skole og barnehage kan bli syke og smitte våre nærmeste, hvem som helst av oss kan bli alvorlig syke og få langvarige skader. Barn kan også bli alvorlig syke eller smitte sine nærmeste, spesielt nå med det britiske mutantviruset.
 
Vi krever:
 • Smittevern på linje med resten av samfunnet.
 • Prioritert plass i vaksinekøen.
 • Rødt nivå skal ikke sees på som et nederlag.
 • Hjemmekontor bør være selvsagt utenom undervisning.
 • Kun digitale personalmøter.
 • Visir og maske bør være tilgjengelig og valgfritt.
 • Yrkesskadeerstatning uten urimelig bevisbyrde.
Vi mener:
 • Det er bedre med en skoledag som tar vare på helsen til alle som befinner seg på skolen, voksne og barn, enn normalitet for en hver pris.
 • En forutsigbar dag, om enn den er digital noen dager, er bedre enn karantener som kommer kastet på.
 • Bedre planlegging=bedre kvalitet
 • Mer forutsigbarhet=Fornøyde elever og lærere
 • At foresatte ikke havner så ofte i ventekarantene fordi et familiemedlem til en elev i klassen tester positivt tjener alle.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Vegard kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...