Smittevern i skolen og barnehage nå!

Vi er lei av totalt manglende smittevern i skole og barnehage. Barn smitter kanskje mindre og blir mindre syke, men vi er mange voksne som befinner oss i skolene. Sårbare barn vernes gjennom egne tilbud fra skolen og får slik dekket sitt behov. Vi som jobber i skole og barnehage kan bli syke og smitte våre nærmeste, hvem som helst av oss kan bli alvorlig syke og få langvarige skader. Barn kan også bli alvorlig syke eller smitte sine nærmeste, spesielt nå med det britiske mutantviruset.
 
Vi krever:
 • Smittevern på linje med resten av samfunnet.
 • Prioritert plass i vaksinekøen.
 • Rødt nivå skal ikke sees på som et nederlag.
 • Hjemmekontor bør være selvsagt utenom undervisning.
 • Kun digitale personalmøter.
 • Visir og maske bør være tilgjengelig og valgfritt.
 • Yrkesskadeerstatning uten urimelig bevisbyrde.
Vi mener:
 • Det er bedre med en skoledag som tar vare på helsen til alle som befinner seg på skolen, voksne og barn, enn normalitet for en hver pris.
 • En forutsigbar dag, om enn den er digital noen dager, er bedre enn karantener som kommer kastet på.
 • Bedre planlegging=bedre kvalitet
 • Mer forutsigbarhet=Fornøyde elever og lærere
 • At foresatte ikke havner så ofte i ventekarantene fordi et familiemedlem til en elev i klassen tester positivt tjener alle.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vegard fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...