Skriv under på vår aksjon mot garasjeanlegget på Lovisenberg

En større garasjeutbygging på Lovisenberg vil berøre store boligområder i nærmiljøet. Vi arbeider på vegne av en større beboeraksjon som vil ivareta ønsket om å bedre byluften og mindre trafikk i våre høyt trafikkerte boligområder. En ytterligere forverring av luft, støy og økt biltrafikk er helt uforsvarlig. Vi arbeider for grønne soner og mindre biltrafikk. Våre områder er allerede ekstremt belastet. Våre barn, unge og eldre fortjener god helse og gode liv i byen!

 

Støtte oss med din underskrift. 

 

Ytterligere informasjon om saken: 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Styret Ilaløkken kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook