Sikre kryssende myke trafikanter fra Hauskevågen og over Torvastadvegen

Vi ønsker å oppfordre Statens Vegvesen til å sikre alle myke trafikanter som skal krysse Torvastadvegen fra Hauskevågen. Vi har rundt 22 fastboende barn i alderen 0-16 år som daglig krysser veien med en fartsgrense på 60km/t og ikke minst ligger midt i en krapp og uoversiktlig sving. Tar man besøkende til golfbanen og minigolfen med i betraktning så øker tallet kraftig. 

Vi har flere tiltak på tapetet som f. eks minske fartsgrensen, få ordnet et overgangsfelt, laget til en undergang, få sykkel og gangsti på vestsiden av Torvastadvegen (om så bare et stykke sørover slik at man sikrere kan gå over vegen) osv.

Vi ønsker å legge ved ei underskriftliste i brevet som sendes inn så jeg oppfordrer ALLE til å signere!! :) 

 

Mvh

nabo, mor og venn som bor på denne flotte plassen71729531_10160038798939619_3441834783531859968_n.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Victoria Freihow kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook