Sikkerhet for folk på Frøya: Ja til ny rømningstunell nå!

Frøyatunellen er underdimensjonert for både næringslivet og folk flest. Dagens sikkerhetssituasjon er ikke akseptabel for fremtiden. Vårt minimumskrav er ny rømingstunell. Er du enig? Signér oppropet!

Frøyatunellen.png

Frøya er et distriktspolitisk eventyr! Sammen står Frøya og Hitra for over halvparten av all eksportert fisk fra Trøndelag, og over 20 prosent av all lakseproduksjon i Norge. Det er kort fortalt Norges viktigste sjømatregion.  

Der hvor mange av landets distriktskommuner sliter med fraflytting og nedlegging av arbeidsplasser står Frøya opp som eksempel på det motsatte.  I år 2000 var det lav aktivitet i havbruksnæringen på Frøya. De tre største selskapene omsatte for om lag 800 millioner kroner, og det lokale eierskapet var under press. Folk flyttet og det var liten framtidstro.  

Spoler vi 20 år frem i tid ser alt annerledes ut. Nå er det svært høy aktivitet i næringeslivet, og det lokale eierskapet er sterkt. De største selskapene omsetter for over 20 milliarder kroner, og det opprettes stadig nye, spennende arbeidsplasser i øyregionen som tiltrekker seg kompetanse og innbyggere. Ifølge SSBs prognose for befolkningsutvikling vil økningen i folketall fra 2005 til 2040 faktisk være på over femti prosent. I 2020 var det babyboom på Frøya. 71 nye frøyværinger, og det høyeste barnekullet (bortsett fra ett) siden 1970 ble født 

Frøya er rigget for vekst. Næringslivet står klare til å investere. Norge har ambisjon om femdobling av verdiskapingen fra havbruksnæringen frem mot 2050. Næringslivet på Frøya har absolutt ambisjon om at de skal ha sin relative andel av denne veksten. Men skal det skrives nye kapitler i det distriktspolitiske eventyret Frøya - må dagens infrastruktur oppgraderes. Det er helt avgjørende.  

Da Frøyatunellen ble åpnet i år 2000 var den gjennomsnittlige trafikken på ca. 300 biler. Tunellen ble dimensjonert for en forventet vekst i antall kjøretøyer på 1,5% årlig. Hadde denne prognosen slått til ville tunellen i 2050 hatt 7-800 biler i gjennomsnitt hvert døgn.  

Slik ble det definitivt ikke.   

Allerede i dag er det i gjennomsnitt 2 200 kjøretøy som kjører gjennom Frøyatunellen hver dag. På fredager opp mot 3 000 kjøretøy. Nå skal havbruksnæringen vokse enda mer – og femdobles fram mot 2050. Det betyr at det i 2050 vil være 5 200 kjøretøy som hvert døgn skal gjennom Frøyatunellen. Veksten i tunge kjøretøy vil gå fra dagens 220 til 700.  Frøyatunellen er ikke dimensjonert for en slik trafikkmengde. Konsekvensene av en alvorlig ulykke i tunellen vil være fatal. Skrekkscenarioet er brann. Og dessverre er sannsynligheten for en ulykke stor.   

I Norge er det bare 5% av vegtunellene som har høy stigningsgrad, som Frøyatunellen, men disse tunellene har hatt 42% av brannene og branntilløpene i perioden 2008 – 2015. Undersjøiske tuneller er fem ganger mer brannutsatte. Tunge kjøretøy er overrepresenterte i vegtunellbrannene – særlig når det gjelder undersjøiske vegtuneller.  Den gjennomsnittlige tungbil-andelen på norske riksveger er 14%. Det samme tallet er 23% i Frøyatunellen.  

En alvorlig ulykke i Frøyatunellen vil få katastrofale konsekvenser – både for næringslivet og folk flest.   

Økt trafikk øker risikoen. Videre investeringer i vekst og utvikling på Frøya forutsetter en tilfredsstillende beredskap. En langvarig stengning av tunellen vil kunne føre til dramatiske økonomiske konsekvenser for bedriftene, og kan i verste fall bety at investeringer må gjøres andre steder enn på Frøya.   

Men det er ikke bare lakstarnsport og annen næringstransport som benytter seg av Frøyatunellen. Fastboende, skoleelever, turister og andre er også helt avhengige av tunellen. Visste du at hvis det begynner å brenne i en tunnel, er det selvbergingsprinsippet som gjelder? Dagens tunell er for smal til at det vil være mulig å snu – og komme seg ut med bil – i perioder med mye trafikk. Skrekken er at folk blir fanget i tunellen, og nærmeste utgang er flere kilometer unna.   

Dagens sikkerhetssituasjon er med andre ord ikke akseptabel for fremtiden. Nå må noe skje med Frøyatunellen.  

Tunellen ble bygget for å håndtere en trafikk på 400-500 kjøretøy i døgnet. Om noen år vil trafikken øke til 4000-5000 kjøretøy. Antall tunge kjøretøy vil alene være høyere enn hva man anslo som totalt antall kjøretøy. Beredskapen for både næringsliv og folk flest er ikke akseptabel.  Den eksisterende tunellen skal nå rehabiliteres. Blant annet fordi den ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav. Frøya-samfunnet sier klart ifra: Det må bygges en rømningstunell, parallelt med eksisterende tunnelløp, når vedtak om rehabilitering skal fattes.

En rømningstunell innebærer at folk kan rømme – via brannsikre dører – over i et løp som leder ut i frisk luft. Rømningstunellen må utformes slik at den også kan brukes til transport av varer og folk, ved at man kan kjøre kolonner hver vei i den perioden hovedtunellen er stengt etter en ulykke.   Frøya er et distriktspolitisk eventyr. La oss sørge for at det også blir det i fremtiden. Ny rømningstunell er et minimumskrav. 

 

Frøyatunellen.no 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Frøya Næringsforum fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...