Nei til utbyggingsutsettelse av RV19; Nei til bompengefinansiering av RV 19 til ferjekaia i Moss; Ja til Samordning av Rv19 og IC-banen før vei og bane bygges

Kommentarer

#14

Er avhengig av bil for å komme meg på jobb og min arbeidstid passer ikke med 2 busser hver veg.Har ikke økonomi til å passere bomringer hver dag.

Mona Johansen (Moss, )

#27

Bor på Jeløy og er imot at lokaltrafikk skal betale for utbygging som skyldes ferjetrafikken gjennom Moss.

Gøril Elisabeth Onarheim (Moss, )

#38

John Aastorp

John Aastorp (Nedre Bjerget 10, 1530 Moss, )

#43

Det må bli slutt på denne usosiale skatten!

Geir Esbjug (Moss, )

#47

Denne galskapen må stoppes.

Kjell Andersen (Våler, )

#52

La ferietrafikken og E6 betale for det meste av den nye trafikken. La små veiene mellom moss og rygge ligge åpne slik Horten har gjort Det!

Kenneth Berglund (Rygge, )

#57

Jeg synes ikke det er riktig at innbyggere i Moss skal betale så mye for å slippe forurensning og køkaos fra en riksvei.

Ellen Haug (Moss, )

#58

Det er skammelig at innbyggerne i Moss skal betale for noe mange ganger! Hva brukes egentlig de 70 MRD som tas inn årlig fra bilistene til? I alle fall ikke vei

Ronnie Grønås (Moss, )

#59

Jeg ønsker ikke bomring.

Aina Saraçoğlu (Moss, )

#67

RV 19 inngår i sambandet Østfold - Vestfold og burde vært lagt utenom Moss, Moss har bare belastninger av dette og bør ikke ta regningen!

Inge Nagelhus (Moss, )

#68

Jeg skal flytte til Moss nyåret 2019 og det er med skrekk og gru jeg leser om hva som skjer i Moss. Meget skuffet.

Sølvi van Spronsen (Son, )

#88

Denne tunnelen har jo likevel ikke helt livets rett, nå som det bare er funnet stort sett bakdeler med den, og ikke er noe å satse på verken for miljø eller trivsel. Finn bedre løsninger før dere skal ha bompenger for et prosjekt som veivesenet ikke har funnet tilfredstillende.

Wenche Johanne Falck (Moss, )

#89

Jeg er i Mot Bomring

Karin Berg Flesjø (Moss, )

#91

Denne kostnaden må staten ta selv.

Andre Simensen (Yven, )

#94

Jeg mener at det bør være en del av fegebilletten

Tore Presterud (Moss, )

#102

Dette må samordnes når det først skal gjennomføres. Folk skal kunne bo og leve med et akseptabelt nivå av livskvalitet i denne byen, gjennom en kortest mulig anleggsperiode.

Dag Hallan (Larkollen, )

#106

Rv19 er det størst problem i Moss og må løses uten å rasere en stor del av byen og uten at den bør finansieres med bompenger.

Jonathan Parker (Moss , )

#109

Jeg signerer fordi Rv 19 skaper store problemer i Moss. Det er urettferdig at vi må betale for veien, som vil komme til å ødelegge deler av Moss i mange år, med støy og støv og riving av mange hus. Jeg ønsker en annen trasé enn det Statens vegvesen har presentert.

Rønnaug Bekkhus (Moss, )

#111

Vil ikke ødelegge byen min

Unni Skjærstad Karlsen (Moss, )

#112

Jeg signerer fordi Rv 19 skaper store problemer i Moss. Det er urettferdig at vi må betale for veien, som vil komme til å ødelegge deler av Moss i mange år, med støy og støv og riving av mange hus. Jeg ønsker en annen trasé enn det Statens vegvesen har presentert.

Wenche Kristiansen (Son, )

#116

Jeg signerer fordi Rv 19 skaper store problemer i Moss. Det er urettferdig at vi må betale for veien, som vil komme til å ødelegge deler av Moss i mange år, med støy og støv og riving av mange hus. Jeg ønsker en annen trasé enn det Statens vegvesen har presentert.

Reidun Hellerud (Moss, )

#117

Jeg ønsker utredning av Norsk banes alternativ

Pia Reier (Moss, )

#119

Løsning for RV19 må ha første prioritet. Den må gå i tunnel slik vi ble lovet før valget.

Florian Sperr (1570, )

#120

Fordi fornuften må gå foran!

Jon sverre Holstad (Rygge, )

#123

Moss og mossinger fortjener den aller beste og mest skånsomme løsningen for både R19 og jernbane gjennom Moss. Moss fortjener å kunne fremstå som en attraktiv fjordby som prioriterer menneskelig trivsel og et havneområdet fritt for trafikk og støy.

John Bilek (Moss, )

#124

Ønsker å bevare byen som den er. Legg all skiten langs E6!

June Olsen (1529, )

#129

Jeg er imot det stedsovergrepet og den generasjonsoverskridende stedsfrarøvelsen H og AP er i ferd med å påføre Moss ved å legge stasjonen på havna. At dette i tillegg ødelegger for RV19 i tunnel gjennom byen er en tragedie for byen og innbyggerne.

Gullborg Moeller-Nielsen (Moss, )

#132

Jeg signerer, fordi det ikke foreligger argumenter for valgt løsning fra kost/nytte eller «sunn fornuft» perspektiv; jeg aksepterer ikke at RV 19 utsettes gitt at dagens fergetrafikk og RV19 representerer den største utfordring i Moss/Rygge, jeg ønsker på ingen måte utvidelse av den stygge og lite nyttige havna; og jeg har INGEN tillit til de «regjerende» politikerne i byen.

Bengt Pedersen (Moss, )

#143

Jeg skal flytte til Moss og synes det et vanvittige beslutninger som taes i Moss.

Sølvi van Spronsen (Son, )

#144

Jeg ønsker at dette samordnes så vi slipper unødvendig gravearbeid og støy i unødige år. Og vi må få en løsning så byen vår slipper forurensningen av biler og trailere i kø gjennom sentrum.

Ellen Haug (Moss, )

#150

Jeg signerer fordi jeg føler meg sikker på at Norsk Banes alternativ vil tjene byen og byutviklingen best, samt at det fremstår som et rimeligere og sikrere alternativ rent geologisk. Jeg synes det er frustrerende at det skal være så vanskelig å få gehør hos politiske myndigheter.

Ellen Solheim (Moss, )

#151

Dagen løsninger for jernbane, havn og RV19 er en ubegripelig voldtekt av Moss og flertallet. Jeg kan ikke fatte at noen få tillates å ture fram på denne måten for andres regning og risiko..... eier de ikke etikk, ærlighet, ansvar og kunnskap og fornuft og alminnelig oppførsel - det må være lov å spørre!

Rolf Guttormsen (Moss , )

#152

Jeg er så veldig imot dette som skjer i Moss nå. Min føde by og byen i mitt hjerte, som jeg nå, med tungt hjerte har flyttet fra. BanoNor har ekspropriert boligen vi bodde i og jeg orker ikke bo i det trafikkaoset som både utspringer seg nå og vil forverre seg i hele graveperioden som BaneNor graver og bygger. Jeg er imot all rivingen av en hel bydel, når det finnes to bedre løsninger, som i tillegg ikke vanskeliggjør RV19 eller hurtigtog.

Det er TRAFIKKEN i Moss som kveler byen, jernbanen bør vente og/eller legges et annet sted(fortrinnsvis langs E6) Prioriter RV 19 NÅ!!!

Sylvia King (Råde, )

#154

Det som foregår er Galskap

Hans Tofterå (1529 Moss, )

#157

Nå er det nok med bompenger!

Nina Loraas (Greåker , )

#160

Miljøhensyn

Endre Røine (Moss, )

#161

Er så enig i oppropet!

Else Aarseth (Moss, )

#162

1) Det er utrulig at ingen ansvarlige kan fortelle hvorfor valgte løsning er besluttet.
2) Det er uforståelig at byen vår skal utsettes for så mye riving av hus og traffikale utfordringer når det finnes et bedre og billigere alternativ
3) jeg ønsker den beste og mest helhetlige løsningen for Moss hvor utfordringene sees i sammenheng og løses, før arbeidet starter.
4) jeg ønsker ikke dagens løsning- den virker rett og slett dårlig for byen vår!

Sidsel Strømnes (Moss, )

#166

Godtar ikke at vi billister skal betale for å stå i kø i uoversiktelig tid. Krever ny trase, som er til det beste for byen og dens innbyggere. Uten støy og støvplager.

Stian Berge (Moss, )

#169

Ønsker gjennomføring av Myra-alternativet, samt RV19 i tunnel i samme prosess.

Bjørn Tore Kildahl (MOSS, )

#171

Pauline H Bjerkeng

Pauline Hansine Bjerkeng (Moss, )

#172

Jeg vil ha rett linje gjennom Østfold, for å komme raskt til København med tog!

gerd lende (oslo, )

#173

Rv 19 er nå så tungt traffikert at det haster med å finne en god løsning for trafikken i og gjennom Moss. Dette må prioriteres før videre utbygging jernbane. Nå må beslutningstagerne se helheten.

Kirsti Fagereng (Moss, )

#176

Moss by må ikke raseres og ødelegges for fremtidige generasjoner!

Arill Ekhaugen (Rygge, )

#183

BBM’s alternativ med stasjon på Myra er det eneste som løser ny RV 19 gjennom Moss.

Ola Lauritz Larsen (Fredrikstad, )

#185

Jeg signerer forde jeg er enig og er Mossing og Norsk statsborger

Arne Gunnar Nyborg (Bangkok, )

#186

Bompenger i Moss rammer innbyggerne i byen på en usosial måte. Det blir for dyrt!!!

Beate Bakke (Moss, )

#188

Viktig sak

Aina Saraçoğlu (Moss , )

#200

Jeg signerer fordi jeg kjører til Jeløya opptil flere ganger i uka, og står og stamper i kø pga ferja.

Mona Ytterstad (Fredrikstad, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...