Si NEI til å sette barnevernsbarn sin trygghet på vent!

Barn i barnevernet skal ha rett på trygge voksne uavhengig om det er en pandemi eller ikke. Regjeringens nye «korona-lov» (Prop. 56L) åpner opp for et unntak om krav til politiattester for ansatte i barnevernet.

Architecture_Summit.png

§3.11
«For en rekke sentrale samfunnsinstitusjoner – slik som helsevesenet, politiet og barnevernet – er det et krav at personer som skal tilsettes eller utføre tjenester der, skal framlegge politiattest. I den foreliggende krisesituasjonen vil det kunne bli behov for å ansette personer svært raskt for å ivareta sentrale samfunnsfunksjoner. Krav om politiattest kan da virke som et hinder. Det kan derfor være aktuelt å åpne for å gjøre unntak fra kravene om vandelskontroll for enkelte samfunnsfunksjoner, dersom det ikke anses forsvarlig å avvente utstedelse av politiattest før ansettelse. Det vil kunne vurderes om politiattest i stedet skal legges fram så snart som mulig etter ansettelse.»

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), Barn av rusmisbrukere (BAR), Voksne for barn (VFB), SOS-barnebyer, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA),  Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Barnevernsamband vil stoppe dette forslaget! Vi forstår alle at regjeringen ønsker en hastelov, og vi ser behovet for å kunne fremskynde viktige ansettelser. Likevel er risikoen altfor stor i dilemmaet om politiattest.

Vi kan ikke være kjent med at vi utsetter barn for voksne det ikke er trygt å omgå!

Kriser er ofte sektorovergripende, og det er ofte de sårbare, og de uten en stemme som rammes hardest. Vi kan ikke godta at vi setter til side krav som er ment å beskytte disse. Gjeldende krav om politiattest for arbeid med barn og unge kan derfor ikke fravikes.   Det vil være naivt å tro at ingen vil utnytte sårbarheten til de svakeste i vårt samfunn, og vi kan ikke ta slike sjanser når det kommer til barn.

Skriv under på at forslaget for regjeringen blir forkastet umiddelbart! Bli med på å forslå at regjeringen heller skal styrke arbeidet med å fremskaffe politiattester til aktuelle personer.

Kriser gjør oss rådville, men vi må ikke vike på barn og unge sin trygghet i Norge. Å styrke arbeidet med å fremskaffe politiattester vil helt klart være mindre ressurskrevende enn å skulle reparere et ødelagt liv fordi vi som samfunn tok oss råd til å øke risikoen for at barn og unge blir utsatt for overgrep!


Landsforeningen for barnevernsbarn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Landsforeningen for barnevernsbarn fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...