SeMeg - kommunal støtte Klepp kommune

SeMeg er en interesse­organisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor.

Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner.

Vi jobber for at barn og ungdom som pårørende skal kjenne mestring og livsglede til tross for at hverdagen kan være svært krevende.

SeMeg er tillitspersoner som er til stede for hele familien og gir et helhetlig tilbud sett fra barn og ungdoms perspektiv. De har holdt på siden 2016, men må nå avvikle pga etterspørselen er så stor og de har ikke økonomi til videre drift.

På vegne av foreldre og andre som støtter SeMeg ønsker vi at Klepp kommune gir SeMeg økonomisk støtte slik at de kan fortsette driften.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jørn-Kåre Langeland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...